Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Najwyższym organem samorządu spółdzielczego jest Kongres Spółdzielczości zwoływany co 4 lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego

W dniach 12 - 13 grudnia 2016 r. w Warszawie zebrał się VI Kongres Spółdzielczości. Kongres - zgodnie z art. 258 ustawy Prawo spółdzielcze - zwoływany jest raz na 4 lata dla oceny stanu spółdzielczości w Polsce i możliwości jej rozwoju. Podczas pierwszego dnia Kongresu dokonano wyboru stuosobowego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej spośród 531 delegatów przybyłych na Kongres, reprezentujących 15 branż spółdzielczych.

 

Uchwały VI Kongresu Spółdzielczości

 12-13 grudnia 2016 r.

Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32 

 

 

V Kongres Spółdzielczości odbył się w dniach 27-28 listopada w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Spółdzielni Turystycznej „Gromada” w Warszawie. Uczestniczyło w nim blisko 600 delegatów reprezentujących 8 milionów polskich spółdzielców. O randze V Kongresu świadczy obecność kilkunastu posłów i senatorów, przewodniczących klubów parlamentarnych, pięciu ministrów oraz przedstawicieli światowych i europejskich organizacji spółdzielczych. Delegaci wybrali stuosobowe Zgromadzenie Ogólne, które 19 grudnia wybrało swojego przewodniczącego oraz Zarząd KRS i jej Prezesa.

 

Uchwały V Kongresu Spółdzielczości

27 - 28 listopada 2012 r.
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32

 

nr 12 - w sprawie stanu spółdzielczości w RP i kierunków jej rozwoju w latach 2009 -2013

nr 13 - w sprawie obrony Spółdzielczości Polskiej

nr 14 - w sprawie wsparcia apelu Cooperatives Europe do Komisji Europejskiej o europejską politykę spółdzielczą

nr 15 - w sprawie realizacji wniosków wniesionych do V Kongresu

nr 16 - w sprawie zasad finansowania działalności KRS przez organizacje spółdzielcze w latach 2013-2016

nr 17 - w sprawie APELU do parlamentarzystów RP

 

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP w sprawie budownictwa mieszkaniowego

APEL V Kongresu Spółdzielczości do parlamentarzystów RP w sprawie mieszkań obciążonych kredytem hipotecznym