Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

W piśmie z 19 kwietnia 2018 r. Prezes Krajowej Izby Notarialnej wyjaśnia:

W związku z brakiem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, a co za tym idzie brakiem możliwości umieszczania wypisów lub wyciągów z aktów notarialnych w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), do Krajowej Rady Notarialnej docierają informacje, że zdarzają się przypadki odmowy dokonania czynności dla których przewidziana jest forma aktu notarialnego na gruncie prawa spółek przez notariuszy.

Krajowa Rada Notarialna zwraca uwagę, że brak technicznych możliwości zamieszczenia wypisów i wyciągów z aktów notarialnych w Repozytorium nie jest, w myśl ustawy Prawo o notariacie, podstawą do odmowy dokonania czynności notarialnej.

Zdaniem Krajowej Rady Notarialnej brak przepisów wykonawczych nie powinien skutkować niedokonywaniem czynności podlegających wpisowi do CREWAN, zaś wypis lub wyciąg elektroniczny aktu powinien być umieszczony przez notariusza w Repozytorium niezwłocznie po jego uruchomieniu.

pismo Krajowej Rady Notarialnej

Działania Krajowej Rady Spółdzielczej podjęte zostały na wniosek banków spółdzielczych, którym notariusze odmówili czynności twierdząc, że - w  związku  z obowiązującym od 9 kwietnia 2018 r zmianami ustawy Prawo o notariacie, wprowadzającymi regulacje dotyczące elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych  - nie  uda  się przesłać  tych  zmian do Repozytorium.