Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Dostępność Plus to jedno z 5 priorytetowych działań rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. 23 kwietnia 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca Program. Podczas wydarzenia doszło do podpisania deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności. Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Realizacja Programu ma przyczynić się do stworzenia warunków dla lepszego funkcjonowania seniorów, osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, rodziców z małymi dziećmi np. podczas wizyty w urzędzie, korzystania z transportu publicznego, w miejscu zamieszkania (budynku mieszkalnym, osiedlu mieszkaniowym), korzystania z usług dostępnych publicznie. Zwiększenie dostępności w powyższym zakresie jest powszechnie oczekiwane.

Działania w Programie będą realizowane w 8 obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.


Spółdzielczość w ramach Programu

Z założeń Programu wynika, że spółdzielnie różnych branż będą mogły wnioskować o wsparcie na realizację potrzebnych działań i inwestycji m.in. w ramach:

  • Programu dla JST, Spółdzielni i TBS na dofinansowanie likwidacji barier w istniejących budynkach (np. windy, wideofony, podjazdy, czujniki),
  • dofinansowanie ze środków PFRON do zmiany mieszkania na bardziej dostępne lub takie, w którym można wprowadzić usprawnienia,
  • dofinansowanie domów kultury, muzeów – prowadzonych przez część spółdzielni,
  • korzystanie z platformy edukacyjnej dla niewidzących i niesłyszących osób dorosłych, do podnoszenia kompetencji,
  • zwiększanie mobilności poprzez zwiększenie dostępności stacji benzynowych (np. przenośne terminale płatnicze, system przyzywania obsługi) – prowadzonych przez część spółdzielni.

 

Budżet Programu i okres realizacji

Na realizację Programu zaplanowano 23 miliardy złotych. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, tak zwane Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Program będzie realizowany w latach 2018-2025.

Poniżej zamieszczamy Program oraz materiały i linki, w których znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz opinię KRS projektu Programu:

Inauguracja Programu – Dostępność Plus

Program – Dostępność Plus

Prezentacja Programu

Informacja nt. Programu

www.miir.gov.pl

Deklaracja – Partnerstwo na rzecz dostępności

Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności

Opinia KRS do projektu Programu