Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player


Uzasadniał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki. Projekt ustawy został poparty przez wszystkie ugrupowania polityczne zasiadające w Sejmie, choć część z nich zgłaszała swoje uwagi i zastrzeżenia. Projekt skierowano do prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu następnym wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz z-ca dyrektora w Departamencie Rynków Rolnych MRiRW Marian Borek zaprezentowali informacje o funkcjonowaniu spółdzielni rolniczych w Danii, Francji i Holandii. Przekazane informacje wskazują, jak wielki dystans dzieli Polskę od w/w krajów, a w zasadzie wszystkich krajów Zachodniej Europy, w zakresie działania spółdzielczości rolniczej oraz rozwiązań prawnych i podatkowych. W krajach tych, w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, spółdzielnie rolnicze pełnią kluczową rolę.
Debata na posiedzeniu Sejmu, jak i na posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk związanych z rolnictwem oraz spółdzielczością, potwierdziła potrzebę uchwalenia ustawy o spółdzielniach rolników. Krajową Radę Spółdzielczą na posiedzeniu Komisji reprezentował pełnomocnik KRS. Parlamentarzyści i uczestnicy posiedzenia Komisji wskazywali, że założenia projektu ustawy idą w dobrym kierunku, doceniając rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym. Jednocześnie zgłaszano uwagi do projektu ustawy, do rozpatrzenia podczas planowanych prac nad projektem ustawy.

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników pobierz