Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

MZS - Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ICA - International Co-operatives Alliance)

oficjalna strona

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy MZS (International Co-operative Alliance ICA) z siedzibą w Brukseli – jest największą i jedną z najstarszych na świecie pozarządowych organizacji międzynarodowych. Powstał w 1895 r. z inicjatywy m. in. angielskich i francuskich spółdzielców na kongresie w Londynie. Obecnie zrzesza 284 organizacje spółdzielcze z 95 krajów reprezentujące ponad 1 mld spółdzielców, aktywne we wszystkich sektorach gospodarki. MZS posiada status konsultacyjny wobec ONZ i jego agend oraz innych organizacji międzynarodowych; działa poprzez swoje organizacje branżowe (np. dla spółdzielni pracy, rolniczych, finansowych, mieszkaniowych itp.) regiony (Europy, Azji i Regionu Oceanu Spokojnego, Afryki oraz  Ameryk) oraz specjalne komitety (np. ds. równouprawnienia płci). Utrzymuje stałe kontakty robocze m. in. z ONZ, MOP, FAO, Bankiem Światowym i sekretariatem grupy G20. Jest organizatorem Międzynarodowych Wystaw Spółdzielczych ICA Expo-Coop (ostatnia odbyła się w Kurytybie w 2014 r.). Wspólnie z ONZ organizuje co roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, był współinicjatorem i współgospodarzem obchodów proklamowanego przez ONZ Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012, obecnie realizuje Program Działania Dekady Spółdzielczej, która zakończy się w roku 2020. Przez wiele lat siedzibą Związku był Londyn, w latach 1982-2012 Genewa, obecnie jest nią Bruksela.
Polskimi członkami MZS są Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowa SKOK. Prezes ZLSP Janusz Paszkowski był w latach 2005-2013 członkiem najwyższego organu zarządzającego MZS – jego Rady.

 

 

Od listopada 2015 r. na czele Międzynarodowego Związku Spółdzielczego stoi Monique Leroux.

Jest przewodniczącą Zarządu i prezesem Grupy Desjardins, największej spółdzielczej grupy finansowej Kanady, będącej zarazem piątą pod względem wielkości taką grupą na świecie. Za kadencji M. Leroux Grupa Desjardins wykazała się ciągłym wzrostem osiągając majątek 250 miliardów dolarów, przez cały czas pozostając wierną swoim spółdzielczym wartościom. Pani Leroux przewodniczy zarazem kilku innym jednostkom wchodzącym w skład Grupy. Jest ona również przewodniczącą CQCM (Stowarzyszenia Spółdzielni Quebeku) i w tej funkcji zaproponowała ambitny plan stworzenia 20 tys. miejsc pracy przez spółdzielnie tej prowincji do 2020 roku. Była również współtwórczynią CMC - stowarzyszenia spółdzielni całej Kanady. Od wielu lat znana jest też na forum międzynarodowym. Była aktywnym członkiem Rady MZS, przewodniczącą Komitetu ds. Rachunkowości i Prawa, członkiem komitetów wykonawczych międzynarodowych organizacji bankowości spółdzielczej, współinicjatorką i przewodnicząca rady Międzynarodowych Szczytów Spółdzielczych w Quebeku. Otrzymała wiele odznaczeń kanadyjskich i międzynarodowych, doktoratów h. c. i innych zaszczytnych tytułów. Szczególnie zaangażowana jest w rozwój organizacji non-profit i edukację młodzieży.

 


 Co-operatives Europe

oficjalna strona

Do 2006 r. w ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczego funkcjonował Region Europejski (MZS-Europa),reprezentujący spółdzielczość ze wszystkich krajów europejskich, nie tylko unijnych. Niezależnie od niego w Brukseli funkcjonował Komitet Koordynacyjny Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych CCACE łączący europejskie branżowe organizacje spółdzielcze (CECOP – dla spółdzielczości pracy, Eurocoop – dla spółdzielczości spożywców, COGECA – dla spółdzielczości rolniczej itp.). W 2006 r. 11 organizacji członkowskich MZS-Europa i CCACE reprezentowanych w Radzie Europejskiej MZS (wśród nich Krajowa Rada Spółdzielcza) podjęło decyzję o powołaniu nowej wspólnej organizacji dla całej spółdzielczości europejskiej pod nazwą Cooperatives Europe i zgodnie z wymaganymi procedurami zarejestrowaniu jej na podstawie prawa belgijskiego (gdyż siedzibą jej jest Bruksela) jako „asbl”, czyli Stowarzyszenie bez Celu Zarobkowego. Statut Cooperatives Europe stwierdza wyraźnie w art. 1, że organizacja jest „Regionem Europejskim MZS i jako taka stanowi europejską reprezentację spółdzielczego modelu gospodarowania w Europie”. Obecnie Cooperatives Europe ma autonomiczną pozycję w ramach MZS i zrzesza 84 organizacje członkowskie z 33 krajów Europy, reprezentujących 176 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych zatrudniających 4,7 mln pracowników. W jej strukturze organizacyjnej istnieje Komitet Koordynacyjny ds. Unii Europejskiej (EUCC) reprezentujący spółdzielnie z krajów unijnych wobec organów Unii Europejskiej i często zapraszany do konsultacji i innych ich prac.

Oficjalną siedzibą Cooperatives Europe jest Europejski Dom Spółdzielczy w Brukseli będący od kilku lat wspólną własnością (jako spółdzielnia osób prawnych) największych krajowych organizacji spółdzielczych naszego kontynentu, w tym KRS. Mieści on część biur Cooperatives Europe oraz siedziby innych międzynarodowych organizacji spółdzielczych, w tym biura głównego MZS. Pozostałe biura Cooperatives Europe w 2016 roku przeniesione zostały do nowego lokalu w pobliżu głównych instytucji europejskich.
Polskimi członkami Cooperatives Europe są te same organizacje co MZS – tj. Krajowa Rada Spółdzielcza, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowa SKOK. Członkiem najwyższego organu kierowniczego Cooperatives Europe – jego Rady – był Alfred Domagalski (w latach 2006-2016), obecnie pełni tę funkcję prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki wybrany do Rady podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji na Malcie w kwietniu 2017 r. .  

Jean Louis Bancel 

Od kwietnia 2017 r. na czele Cooperatives Europe stoi Jean-Louis Bancel.

Znany działacz francuskiej spółdzielczości bankowej. Jest długoletnim przewodniczącym wielkiego francuskiego banku spółdzielczego Crédit Coopératif, pełnił również funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Bankowości Spółdzielczej ICBA oraz był członkiem Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego.