Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player
 • Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

  Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

 • Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 -

  Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 - "Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość"

 • Cykl artykułów w

  Cykl artykułów w "Tęczy Polskiej" poświęconych miejscu ruchu spółdzielczego w budowie Niepodległego Państwa Polskiego

 • Konkursy dla liderów spółdzielczości

  Konkursy dla liderów spółdzielczości

 • W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

  W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

 • Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce zaprasza do zwiedzania od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00

  Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce zaprasza do zwiedzania od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Przedstawicielka SU Ekonomik w OstrołęceSpółdzielnie uczniowskie na ziemiach polskich mają ponad stuletnią tradycję, pierwsza Spółdzielnia Uczniowska została powołana w 1900 r. w Pszczelinie k/Warszawy.  W 2011 r. w całym kraju działało ponad 5000 Spółdzielni Uczniowskich w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w poszczególnych województwach. Do spółdzielni uczniowskich mogą należeć uczniowie każdej szkoły, począwszy od 3 klasy szkoły podstawowej. Zakładane są podstawówkach, w gimnazjach i w szkołach średnich: zawodowych i licealnych. Należy do nich ok. 300 tysięcy uczniów.

Spółdzielczość uczniowska jest integralną częścią spółdzielczości dorosłych. To dobra szkoła gospodarowania, a więc dorosłego życia, a jednocześnie konkretna pomoc w zaopatrzeniu siebie i kolegów w najbardziej potrzebne artykuły szkolne oraz spożywcze. Nie można przeceniać jej roli jako odgrywa w rozwoju, wychowaniu i edukacji dzieci, i młodzieży, poprzez uczestnictwo w samorządowej organizacji jako jest spółdzielczość uczniowska, młody człowiek uczy się demokracji, współodpowiedzialności, dobrego gospodarowania, szacunku dla uczciwie zarobionych pieniędzy a przede wszystkim pracy zespołowej i zbiorowej zaradności. Praktycznie poznając zagadnienia ekonomiczne, finansowe i gospodarcze. Nabyta wiedza i doświadczenie winny ułatwić start zawodowy w dorosłe życie, być może niejednokrotnie związany dalej ze spółdzielczością.

W spółdzielniach uczniowskich obowiązują takie same zasady wyłaniania organów samorządowych jak w pozostałych typach spółdzielczości. Statuty Spółdzielni Uczniowskich oparte są o Prawo Spółdzielcze. Funkcjonowanie Spółdzielni Uczniowskich oparte jest na wielkim społecznym zaangażowaniu wielu działaczy spółdzielczych, opiekunów spółdzielni oraz instruktorów spółdzielni uczniowskich. Brak jest natomiast rozwiązań formalno-prawnych dla tego typu spółdzielczości.

Na rzecz tej najmłodszej branży spółdzielczej działa Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65, która m.in. organizuje szkolenia dla instruktorów i opiekunów SU. Fundacja działa od 1991 r. W 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Prezesem Zarządu Fundacji jest Michał Zaręba, którego Zarząd KRS ustanowił pełnomocnikiem d/s. spółdzielczości uczniowskiej. Cele Fundacji zostały określone w jej Statucie i należą do nich m.in: gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rozwój spółdzielczości uczniowskiej, upowszechnianie idei i osiągnięć SU oraz pomoc materialna, instruktażowa i szkoleniowa dla spółdzielni. Fundacja na co dzień współpracuje z poszczególnymi pionami spółdzielczości, Wojewódzkimi i Powiatowymi Radami Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Krajową Radą Spółdzielczości.

Spółdzielnie Uczniowskie ponadpodstawowe posiadają własne społecznie działające struktury samorządowe:

 • Ogólnopolska Rada Spółdzielczości Uczniowskiej w skład, której wchodzą przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskich, „Samopomocy Chłopskiej ”, „Społem”, Spółdzielni Pracy, Związków Rewizyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Rad Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Przewodniczącym j Rady jest Aleksander Skalbmierski - członek Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Zarządu Małopolskiego Związku Rewizyjnego ”Samopomoc Chłopska”

 • Wojewódzkie i Powiatowe Rady Spółdzielczości Uczniowskiej - w ich skład wchodzą przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskich, spółdzielni branżowych działających na danym terenie oraz wojewódzkich władz oświatowych i samorządów lokalnych. Wojewódzkie Rady Spółdzielczości Uczniowskiej funkcjonują na terenie dziesięciu województw.

gmaszysko

 
Powierzchnie do wynajęcia

w "Domu pod Orłami"
 

I piętro: lok. 113 (20 m2) i 113a (14,63 m2) - łącznie 34,63 m2

 

II piętro: lok. 202 i 202a - łącznie 43,02 m 2; lok. 222 (15,70m2)

 

III piętro: lok. 302 (30,19 m2) i 302a (5,81 m2) - łącznie 36 m2;

lok. 326 (32,28 m2); lok. 313 (27,78 m2)

 

IV piętro: lok. 408 (16,61 m2) i lok. 410 (17,82 m2) - łącznie 34,43 m2

 

duża sala konferencyjna - 150 miejsc, pow. 154,10 m2

mała sala konferencyjna - 40 miejsc, pow. 58 m2

 

 

kontakt - tel.: 531 386 973 lub 601 982 658
administracja@krs.com.pl

więcej informacji

 

Kalendarium spółdzielcze

 

12 czerwca - Jubileusz 95-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim

 

30 maja - Jubileusz 60-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "MAMRY" w Giżycku

18 maja - Jubileusz 100-lecia Międzygminnego Banku Spółdzielczego 
w Zbuczynie

18 maja - Jubileusz 65-lecia Chóru "Społem" PSS  w Białej Podlaskiej

 

12 kwietnia - Jubileusz 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" 
w Kielcach 

Archiwum