Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player
 • Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

  Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

 • Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 -

  Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 - "Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość"

 • Cykl artykułów w

  Cykl artykułów w "Tęczy Polskiej" poświęconych miejscu ruchu spółdzielczego w budowie Niepodległego Państwa Polskiego

 • Konkursy dla liderów spółdzielczości

  Konkursy dla liderów spółdzielczości

 • W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

  W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

 • Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce Krajowej Rady Spółdzielczej zaprasza od wtorku do piątku w godz.10.00-15.00

  Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce Krajowej Rady Spółdzielczej zaprasza od wtorku do piątku w godz.10.00-15.00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Szanowny Panie Marszałku

W imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej, naczelnego organu samorządu spółdzielczego, pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Marszałkowi za podjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy uchwalenia ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Krajowa Rada Spółdzielcza opracowała projekt ustawy oparty na projekcie podobnej ustawy autorstwa Ś.P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który był sprzymierzeńcem ruchu spółdzielczego, w tym także prawnego uregulowania kwestii spółdzielczości uczniowskiej, jako bardzo ważnej płaszczyzny działań wychowawczych i edukacyjnych w polskiej szkole. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku podjęła decyzję o skierowaniu przedłożonego projektu do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu oraz stronę rządową.

Szanowny Panie Marszałku,

nadanie przez Senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej biegu procesowi legislacyjnemu w tej sprawie jest spełnieniem oczekiwań całego środowiska spółdzielczego i oczywiście wielu tysięcy uczniów polskich szkół oraz ich opiekunów. Oznacza to także realizację Uchwały Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie podjętej w dniu 25 listopada 2017 roku w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie spółdzielni uczniowskich,  także idei i postulatów wynikających z bogatego dorobku naukowego nieodżałowanego ś.p. prof. dr hab. Henryka Ciocha, doradcy ś.p. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego, Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Profesor Cioch wyraził się w sposób znamienny pisząc: „Działalnością spółdzielni uczniowskich powinny być zainteresowane władze oświatowe, władze placówek szkolnych i oświatowo-wychowawczych, Krajowa Rada Spółdzielcza, uczniowie a także, a może przede wszystkim całe społeczeństwo. Dzięki nim zacznie funkcjonować instrument pozwalający na pozyskanie środków z zewnątrz, a przede wszystkim umożliwiający wspieranie dzieci i młodzieży z uboższych warstw społeczeństwa”. 

Spółdzielczości uczniowska powinna odzyskać swoją dawną rolę i znaczenie w strukturze polskiego systemu edukacji i wychowania. Przemawia za tym również bardzo bogata 120-letnia historia, tradycja i dorobek tej formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Przywrócenie należnego miejsca spółdzielczości uczniowskiej wymaga niewątpliwie uregulowania prawnego w formie ustawy. pragniemy podkreślić trudne do przecenienia znaczenie takiego ustawodawstwa, dzięki któremu uczniowie otrzymają nowoczesna ofertę edukacyjną i jednocześnie możliwość aktywności społecznej. W ten sposób będą mogli poznać reguły życia gospodarczego i społecznego opartego na zasadach solidaryzmu społecznego, współdziałania i odpowiedzialności za wspólne dobro, jako alternatywy wobec neoliberalnych prądów ekonomicznych. Jest to niewątpliwie poważne wyzwanie wymagające dużego zaangażowania wszystkich uczestników tego procesu.

Inicjatywa legislacyjna w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich jest dużym, ale bardzo ważnym wyzwaniem, jednak, jak podkreślał Pan Marszałek „inwestycja w człowieka, a w szczególności w ludzi młodych jest najważniejsza”. W związku z powyższym Krajowa Rada Spółdzielcza zwraca się do Pana Marszałka z gorącą i uprzejmą prośbą o podjęcie skutecznych działań zmierzających do rozpoczęcia procesu legislacyjnego. Będzie to spełnieniem oczekiwań polskich uczniów, a także wypełnieniem testamentu Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ś.P. Profesora Henryka Ciocha.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólneg Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski

 

gmaszysko

 
Powierzchnie do wynajęcia

w "Domu pod Orłami"
 

I piętro: lokal o powierzchni 34,63 m.kw.

 

III piętro: lokale o powierzchni od 27,78 m. kw. do 32,62 m.kw.

 

IV piętro: lokale o powierzchni od 11,16 m.kw. do 32,44 m.kw.

 

duża sala konferencyjna - 150 miejsc, pow. 154,10 m.kw.

 

mała sala konferencyjna - 40 miejsc, pow. 58 m.kw.

 

 

kontakt - tel.: 531 386 973 lub 601 982 658
administracja@krs.com.pl


zobacz szczegóły

 

Kalendarium spółdzielcze

30 maja - Jubileusz 60-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "MAMRY" w Giżycku

18 maja - Jubileusz 100-lecia Międzygminnego Banku Spółdzielczego 
w Zbuczynie

12 kwietnia - Jubileusz 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" 
w Kielcach 

Archiwum