Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player
 • Krajowa Rada Spółdzielcza członkiem Partnerstwa w realizacji Agendy 2030

  Krajowa Rada Spółdzielcza członkiem Partnerstwa w realizacji Agendy 2030

 • Cykl artykułów w

  Cykl artykułów w "Tęczy Polskiej" poświęconych miejscu ruchu spółdzielczego w budowie Niepodległego Państwa Polskiego

 • Konkursy dla liderów spółdzielczości

  Konkursy dla liderów spółdzielczości

 • W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

  W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

 • Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce zaprasza do zwiedzania od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00

  Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce zaprasza do zwiedzania od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Spis treści

 

Prace, wykonane (obronione lub opublikowane) po 1 maja 2016 r. można nadsyłać do Krajowej Rady Spółdzielczej do 30 kwietnia 2017 r. na adres:

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
- Spółdzielczy Instytut Badawczy
ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Konkurs na pracę badawczą

 

Regulamin Konkursu - Pobierz

 

Konkurs organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą od 2005 roku.  Ma on na celu odbudowę pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocję ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Nagrody w ramach Konkursu przyznawane są w trzech kategoriach:

 

 • za pracę badawczą, prowadzoną w ramach projektów badawczych, programów naukowych itp
 • za pracę doktorską lub habilitacyjną
 • za pracę magisterską, licencjacką, inżynierską lub dyplomową

   

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są: uczelnie wyższe publiczne i prywatne, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe itp. oraz spółdzielcze związki rewizyjne. Wniosek o nagrodę powinien składać się z:

 • zgłoszenia wraz z uzasadnieniem pracy zgłoszonej do konkursu
 • omówienia pracy (maks. 1 str.)
 • informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, instytucja)
 • ewentualnych dodatkowych opinii o pracy.


Wniosek powinien być skierowany do Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej do 30 kwietnia danego roku. Praca zgłoszona do Konkursu powinna być wykonana/zakończona w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed tą datą. Wnioski o nagrodę zostaną rozpatrzone przez ustanowioną przy Krajowej Radzie Spółdzielczej Komisję Konkursową, której Przewodniczącym będzie Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Programowej KRS, zaś członkami Dyrektor SIB i inne osoby mianowane przez prezesa Zarządu KRS.

Przyznane mogą być Nagrody I lub II stopnia, Wyróżnienia oraz Dyplomy Uznania. Kapituła może nie przyznać nagród w ogóle lub w danej kategorii. Maksymalna suma nagród w jednej edycji wynosi 20 000 PLN. Wręczenie nagród odbywa się podczas dorocznych centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, który przypada w dniu 1 lipca. Na uroczystość wręczenia nagród zapraszane są wszystkie osoby, których prace zostały zgłoszone do udziału w Konkursie. Promotorzy nagrodzonych prac magisterskich i doktorskich otrzymają od organizatorów listy gratulacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza zobowiązuje się do promowania zwycięzców Konkursu (np. w publikacjach spółdzielczych)

 

Obsługa Konkursu: Spółdzielczy Instytut Badawczy
dr Krzysztof Lachowski tel.: 22 596 45 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Adam Piechowski tel.: 22 827 13 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

PROTOKÓŁ

Komisji  Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości
21 czerwca 2016 r.


Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS, Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS - Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Lustracji KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu 21 czerwca 2016 r., ustaliła, co następuje:

Na konkurs nadesłano 18 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac: 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 3 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 8 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii prac badawczych

przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Panom: Prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu, Jarosławowi Bombie i Leszkowi Leśniakowi za zbiorową pracę badawczą: „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce,
 • Pani dr Emilii Kamińskiej za zbiorową pracę badawczą: „SZTUKAteria, społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się, a zrównoważony rozwój miast”,
 • Pani dr Anecie Suchoń za pracę badawczą: „Prawna Koncepcja spółdzielni rolniczych” + cykl 4 artykułów.


przyznać  Nagrodę II Stopnia
panu Robertowi Pakli za pracę badawczą: „Spółdzielnia europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej”.

przyznać 3 Wyróżnienia:

 • Panu dr Rafałowi Balinie za cykl 8  artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
 • Państwu: Albertowi Izdebskiemu, Tomaszowi Meringowi, Małgorzacie Ołdak, Ryszardowi Szarfenbergowi za pracę badawczą: „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań”;
 • Pani dr Marii Zubie za cykl  5 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.


w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych

przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Pani Dr Aleksandrze Bilewicz za pracę doktorską: „W stronę gospodarki społecznie zanurzonej ? Kooperatywy spożywcze w Polsce”
 • Panu Dr Michałowi  Jerzemu Sobczakowi za pracę doktorską: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. Łódzkiego”;


przyznać  Nagrodę II Stopnia Pani Dr Magdalenie Rajchelt za pracę doktorską: „Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego, a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”;


w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich

przyznać Nagrodę I Stopnia Pani Magdalenie Lew za pracę „Wpływ Warunków gospodarki rynkowej na działalność spółdzielni „Rolnik” w Łańcucie”;

przyznać 3 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Pani Ewelinie Surdackiej (Boruch) za pracę:  „Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka” w latach 2009-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej”,
 • Panu Cyprianowi Kraszewskiemu za pracę „Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców <Społem> – logo, reklamy i rysunki satyryczne”,
 • Panu Radosławowi Pacławskiemu za pracę „Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce”,


przyznać  4  Wyróżnienia:

 • Panom Łukaszowi Bołek i Rafałowi Kuta za pracę „Analiza finansowa w ocenie działalności przedsiębiorstwa na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu”,
 • Pani Katarzynie Orzeł za pracę „Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym w latach 2010-2014 na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie”,
 • Pani Sylwii Sacharzec za pracę „Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju jednostki sektora bankowego na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego SA”;
 • Panu Camillowi Trepka za pracę „Koncepcje mieszkalnictwa w ideologii Polskiej Partii Socjalistycznej na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.


3.    Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 30 czerwca 2016 r.

4.    Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.

5.    Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.

6.    O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.

 

przewodniczący - prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz                         
sekretarz - dr Krzysztof Lachowski
dr Adam Piechowski                    
mec Łukasz Lubowicki
mgr Marcin Martynowski           

gmaszysko

 
Powierzchnie do wynajęcia

w "Domu pod Orłami"
 

I piętro: lok. 113 (20 m2) i 113a (14,63 m2) - łącznie 34,63 m2

 

II piętro: lok. 202 i 202a - łącznie 43,02 m 2; lok. 222 (15,70m2)

 

III piętro: lok. 302 (30,19 m2) i 302a (5,81 m2) - łącznie 36 m2;

lok. 326 (32,28 m2); lok. 313 (27,78 m2)

 

IV piętro: lok. 408 (16,61 m2) i lok. 410 (17,82 m2) - łącznie 34,43 m2

 

duża sala konferencyjna - 150 miejsc, pow. 154,10 m2

mała sala konferencyjna - 40 miejsc, pow. 58 m2

 

 

kontakt - tel.: 531 386 973 lub 601 982 658
administracja@krs.com.pl

więcej informacji

 

Kalendarium spółdzielcze

 

12 czerwca - Jubileusz 95-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim

 

30 maja - Jubileusz 60-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "MAMRY" w Giżycku

18 maja - Jubileusz 100-lecia Międzygminnego Banku Spółdzielczego 
w Zbuczynie

18 maja - Jubileusz 65-lecia Chóru "Społem" PSS  w Białej Podlaskiej

 

12 kwietnia - Jubileusz 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Armatury" 
w Kielcach 

Archiwum