Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player
 • Kalendarze spółdzielcze na 2019 r.

  Kalendarze spółdzielcze na 2019 r.

 • Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

  Znamy laureatów XIX Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych

 • Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 -

  Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2018 - "Zrównoważone społeczeństwa poprzez spółdzielczość"

 • Medal upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - przygotowany przez Krajową Radę Spółdzielczą

  Medal upamiętniający 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - przygotowany przez Krajową Radę Spółdzielczą

 • Cykl artykułów w

  Cykl artykułów w "Tęczy Polskiej" poświęconych miejscu ruchu spółdzielczego w budowie Niepodległego Państwa Polskiego

 • Konkursy dla liderów spółdzielczości

  Konkursy dla liderów spółdzielczości

 • W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

  W sprzedaży - nowe flagi i gadżety spółdzielcze

 • Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce Krajowej Rady Spółdzielczej zaprasza od wtorku do piątku w godz.10.00-15.00

  Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce Krajowej Rady Spółdzielczej zaprasza od wtorku do piątku w godz.10.00-15.00

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Spis treści

 

 

PROTOKÓŁ

Komisji  Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości
21 czerwca 2016 r.


Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego w celu przyznania nagród w XII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, w składzie: prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Przewodniczący Rady Konsultacyjno-Doradczej KRS, Przewodniczący Komisji), dr Krzysztof Lachowski (SIB/KRS - Sekretarz Komisji), dr Adam Piechowski (Dyrektor Zespołu SIB/KRS - Członek Komisji), Marcin Martynowski (SIB/KRS - Członek Komisji), mec. Łukasz Lubowicki (Zespół Lustracji KRS), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, na posiedzeniu 21 czerwca 2016 r., ustaliła, co następuje:

Na konkurs nadesłano 18 prac. Komisja uznała, że wszystkie prace spełniają wymogi formalne wyszczególnione w komunikacie o ogłoszeniu konkursu. Spośród zakwalifikowanych prac: 7 zgłoszono w kategorii prac badawczych, 3 w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich oraz 8 w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

w kategorii prac badawczych

przyznać 3 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Panom: Prof. Zbigniewowi Brodzińskiemu, Jarosławowi Bombie i Leszkowi Leśniakowi za zbiorową pracę badawczą: „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce,
 • Pani dr Emilii Kamińskiej za zbiorową pracę badawczą: „SZTUKAteria, społeczne funkcjonowanie spółdzielni artystycznych, strategie uczenia się, a zrównoważony rozwój miast”,
 • Pani dr Anecie Suchoń za pracę badawczą: „Prawna Koncepcja spółdzielni rolniczych” + cykl 4 artykułów.


przyznać  Nagrodę II Stopnia
panu Robertowi Pakli za pracę badawczą: „Spółdzielnia europejska - potencjał transgranicznej formy gospodarczej”.

przyznać 3 Wyróżnienia:

 • Panu dr Rafałowi Balinie za cykl 8  artykułów z zakresu spółdzielczości bankowej;
 • Państwu: Albertowi Izdebskiemu, Tomaszowi Meringowi, Małgorzacie Ołdak, Ryszardowi Szarfenbergowi za pracę badawczą: „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań”;
 • Pani dr Marii Zubie za cykl  5 artykułów z zakresu spółdzielczości mleczarskiej.


w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych

przyznać 2 równorzędne Nagrody I Stopnia:

 • Pani Dr Aleksandrze Bilewicz za pracę doktorską: „W stronę gospodarki społecznie zanurzonej ? Kooperatywy spożywcze w Polsce”
 • Panu Dr Michałowi  Jerzemu Sobczakowi za pracę doktorską: „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie woj. Łódzkiego”;


przyznać  Nagrodę II Stopnia Pani Dr Magdalenie Rajchelt za pracę doktorską: „Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego, a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych”;


w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich

przyznać Nagrodę I Stopnia Pani Magdalenie Lew za pracę „Wpływ Warunków gospodarki rynkowej na działalność spółdzielni „Rolnik” w Łańcucie”;

przyznać 3 równorzędne Nagrody II Stopnia:

 • Pani Ewelinie Surdackiej (Boruch) za pracę:  „Ocena płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka” w latach 2009-2013 na podstawie analizy wskaźnikowej”,
 • Panu Cyprianowi Kraszewskiemu za pracę „Projekty graficzne związane ze spółdzielnią spożywców <Społem> – logo, reklamy i rysunki satyryczne”,
 • Panu Radosławowi Pacławskiemu za pracę „Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce”,


przyznać  4  Wyróżnienia:

 • Panom Łukaszowi Bołek i Rafałowi Kuta za pracę „Analiza finansowa w ocenie działalności przedsiębiorstwa na podstawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu”,
 • Pani Katarzynie Orzeł za pracę „Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym w latach 2010-2014 na przykładzie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie”,
 • Pani Sylwii Sacharzec za pracę „Rola instrumentów marketingu mix w rozwoju jednostki sektora bankowego na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego SA”;
 • Panu Camillowi Trepka za pracę „Koncepcje mieszkalnictwa w ideologii Polskiej Partii Socjalistycznej na przykładzie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego”.


3.    Nagrody wręczyć podczas uroczystego spotkania organizowanego przez KRS z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 30 czerwca 2016 r.

4.    Włączyć nadesłane prace do zbiorów Biblioteki KRS. O ich innym wykorzystaniu w postaci publikacji itp. zadecyduje Prezes Zarządu KRS.

5.    Wystąpić do prezesów Zarządów odpowiednich Związków Rewizyjnych z prośbą o rozważenie możliwości ufundowania dodatkowych nagród dla najlepszych nadesłanych na Konkurs prac dotyczących ich branży spółdzielczej.

6.    O powyższych decyzjach poinformować Prezesa Zarządu KRS oraz Radę Konsultacyjno-Programową przy KRS na jej najbliższym posiedzeniu.

 

przewodniczący - prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz                         
sekretarz - dr Krzysztof Lachowski
dr Adam Piechowski                    
mec Łukasz Lubowicki
mgr Marcin Martynowski           

gmaszysko

 
Powierzchnie do wynajęcia

w "Domu pod Orłami"
 
 

I piętro:
lokal o powierzchni 34,63 m.kw.

 

III piętro:
lokale o powierzchni od 27,78 m. kw. do 36,62 m.kw.

 

IV piętro:
lokale o powierzchni od 15,25 m.kw. do 32,44 m.kw.

 

Od 1 grudnia br. do wynajęcia lokal o powierzchni 81,13 m.kw. na parterze

 

duża sala konferencyjna
- 150 miejsc
- pow. 154,10 m.kw.

 

sala2
 
kontakt - tel.: 531 386 973
601 982 658
administracja@krs.com.pl
zobacz szczegóły
Kalendarium spółdzielcze

 

16 listopad - Jubileusz 150-lecia Banku Spółdzielczego w Jarocinie 

 

16 listopad - Jubileusz 60-lecia Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

23 listopad - Jubileusz 60-lecia Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

6 grudzień - Jubileusz 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bawełna" w Łodzi

 

 

 

Archiwum