Spółdzielczość Spożywców, to jedna z najstarszych branż spółdzielczych w Polsce - obchodzi 150-lecie swojego istnienia. Działa na terenie całego kraju zajmując się handlem detalicznym i hurtowym, gastronomią, produkcją piekarską, ciastkarską, masarską i garmażeryjną. Dużym sukcesem jest rozwój sieci handlowych LUX, LUX MINI, ,,Społem Znajomy Sklep” oraz wdrażanie ,,Programu Ekologicznego”.

Społemowskie spółdzielnie spożywców działają w większych i mniejszych miastach na terenie całego kraju. Rozsiane są we wszystkich województwach, choć nie z jednakową częstotliwością. Najwięcej spółdzielni spożywców „Społem” znajduje się w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim. 

Spółdzielnie „Społem” prowadzą działalność gospodarczą w wielu zakresach. Do najważniejszej należy handel detaliczny i hurtowy różnych branż. Poza tym są to także: gastronomia, produkcja piekarska, ciastkarska, masarska, garmażeryjna, jak również wszelkiego rodzaje usługi dla ludności a także hotelarstwo. O ile handel jest podstawowym rodzajem działalności spółdzielni społemowskich, to produkcja prowadzona jest głównie na potrzeby własnej sieci handlowej, a także odbiorców obcych. Fundamentem strategii spółdzielczości spożywców „Społem” jest przede wszystkim zachowany znaczący potencjał gospodarczy, zaangażowanie i kwalifikacje kadr oraz organizacja i silne zintegrowanie środowiska spółdzielców i wszystkich, którzy związali swoją aktywność zawodową ze „Społem”. 

 

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie