00-013 Warszawa, ul. Jasna 1

tel.: (22) 835 12 60, 536 281 663

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-13:00.
W przypadku, gdy spółdzielnia znajduje się w wykazie (sprawdź w menu po lewej), korespondencję można kierować mailem lub pocztą tradycyjną. W przypadku skierowania do Krajowej Rady Spółdzielczej wniosków i zapytań dotyczących spółdzielni, których akt nie ma w zasobach archiwum, będą one pozostawiane bez odpowiedzi.

 

Archiwum przechowuje akta Krajowej Rady Spółdzielczej, Naczelnej Rady Spółdzielczej, Centralnego Związku Spółdzielczego i Spółdzielczego Instytutu Badawczego oraz ponad stu spółdzielni z całej Polski.

Na podstawie posiadanych akt osobowych i płacowych archiwum wystawia zaświadczenia dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom spółdzielni oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów płacowych i akt osobowych, jeżeli występuje taka potrzeba. Zaświadczenia wydawane są odpłatnie, zgodnie z Uchwałą nr 474/2003 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie odpłatności za przechowywanie ksiąg i dokumentów oraz wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i zarobków przez Archiwum KRS.

Stawki za sporządzenie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji wynoszą:

 • za sporządzenie kopii świadectwa pracy - 17 zł
 • za sporządzenie kopii każdej kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 4 zł,
 • za sporządzenie kopii innego niż ww. dokumentu z zakresu stosunku pracy lub potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 4 zł,
 • za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 35 zł,
 • za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy i wysokości wynagrodzenia, za każdą rozpoczęta stronę - 8 zł,
 • za sporządzenie zaświadczenia o zarobkach, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 4 zł.

Do wszystkich stawek doliczany jest VAT 23%.

Aby uzyskać zaświadczenie, należy wypełnić podanie zawierające następujące dane:

 • adres zwrotny wraz z telefonem nadawcy
 • jakiej spółdzielni zaświadczenie dotyczy
 • jakiego rodzaju zaświadczenie ma być wystawione
 • w jakim okresie i pod jakim nazwiskiem (dotyczy kobiet) dana osoba była zatrudniona.

Wzory podania do pobrania:

Wypełnione podanie należy wysłać jednym z następujących sposobów:

 • pocztą – na adres ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa.
 • mailem – skan wypełnionego i podpisanego podania na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Zaświadczenia wysyłane są do zainteresowanych drogą pocztową, po wcześniejszym opłaceniu faktury przesłanej na maila lub telefon komórkowy na nr konta  64 1240 6247 1111 0000 4977 9727 podając w tytule przelewu: Opłata za fakturę VAT nr  lub za pobraniem płatnym u kuriera „Pocztex” przy odbiorze.

 

Opłaty niezależne od Krajowej Rady Spółdzielczej:

 • Opłata pocztowa za przesyłkę poleconą - 6,30 zł po przedpłacie za fakturę
 • Opłata pocztowa za przesyłkę za pobraniem - 23,62 zł
 • Odbiór osobisty  - 0 zł, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych).

Archiwum przyjmuje na odpłatne przechowywanie akta zlikwidowanych spółdzielni i organizacji spółdzielczych. Zgodnie z przywołaną wyżej Uchwałą nr 474/2003 stawki za przechowywanie za 1 metr bieżący wynoszą:

 • 3000 zł dla akt przechowywanych do 10 lat
 • 6000 zł dla akt przechowywanych od 10 do 50 lat.

Do podanych stawek doliczany jest VAT 23%.

Przekazanie uporządkowanych akt może nastąpić po zawarciu pisemnej umowy, przygotowanej przez Archiwum KRS i wpłaceniu na konto KRS kwoty określonej w umowie, na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego.

Wniosek o wydanie zgody na przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie:

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie