Calendar of events

January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w tym roku był obchodzony na całym świecie 3 lipca pod hasłem „Razem Odbudujemy się Lepiej”. MZS zebrał ponad 130 relacji o obchodach z 35 krajów, na podstawie których przygotował i opublikował w serwisie YouTube film wideo ukazujący, w jaki sposób spółdzielnie mogą dopomóc swoim społecznościom w odbudowie skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku naturalnemu (zob. film YT pod artykułem).

Obchody miały miejsce również na najwyższym światowym szczeblu, m.in. w ONZ. Ich organizatorem był tradycyjnie COPAC – utworzony w 1973 r. Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości, w skład którego wchodzą Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Organizacja ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowe Centrum Handlu ONZ oraz MZS, który zresztą w styczniu tego roku przejął na 2-letnią kadencję przewodnictwo Komitetu. COPAC odpowiedzialny też jest za sformułowanie każdego roku hasła MDS oraz za starania włączenia tematyki spółdzielczej do światowej debaty politycznej.

W tym roku z okazji MDS z inicjatywy COPAC w ONZ miały miejsce dwa ważne wydarzenia. 2 czerwca odbyło się webinarium podczas którego przedstawiciele wysokiego szczebla MZS i COPAC podzielili się swoimi poglądami na temat tego, w jaki sposób spółdzielnie mogą przyczynić się do realizacji hasła MDS czyli odbudowy po kryzysie COVID-19 skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku oraz wezwali do włączenia spółdzielni do globalnych strategii odbudowy. Z kolei 12 lipca COPAC zorganizował wydarzenie towarzyszące oenzetowskiemu Forum Politycznemu Wysokiego Szczebla 2021 ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF), będącemu jednym z głównych forów politycznych na świecie podejmujących sprawy rozwoju i współpracy międzynarodowej. Wydarzenie zatytułowano Razem Odbudujemy się Lepiej: Wkład spółdzielni do odbudowy skoncentrowanej na ludziach i niezagrażającej środowisku. Spotkanie zgromadziło ekspertów z dziedziny spółdzielczości reprezentujących członków COPAC, przedstawicieli organizacji krajowych i międzynarodowych, oraz wielu spółdzielców ze spółdzielni podstawowego szczebla. W wydarzeniu wykorzystano w znacznym stopniu doświadczenia i wiedzę zebrane w ramach kończącego się w tym roku finansowanego przez Unię Europejską rozwojowego programu partnerskiego MZS i Cooperatives Europe. Podkreśla się, że udział COPAC w HLPF jest szczególnie ważny dla umocnienia pozycji ruchu spółdzielczego jako istotnego rozmówcy w ogólnoświatowej dyskusji politycznej na temat rozwoju międzynarodowego.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej uprzejmie prosi o ograniczanie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości, załatwianie spraw odbywało się drogą mailową, pocztą tradycyjną oraz telefonicznie.

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej 


Godziny pracy Biura Zarządu oraz Archiwum Spółdzielczego:

7:00-14:30 (do odwołania)