Podczas październikowego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kigali silnie zaznaczona została obecność europejskiej organizacji Cooperatives Europe. Jej przedstawiciele wzięli aktywny udział w będącej integralną częścią Zgromadzenia 4-dniowej światowej konferencji „Spółdzielnie na rzecz rozwoju”.

Prezydent Jean-Louis Bancel wystąpił m. in. na sesji plenarnej poświęconej wkładowi spółdzielni w budowę pokoju i równości na świecie– przypomniał, że spółdzielnie same przez się nie mogą przynieść odpowiedzi na wszystkie problemy współczesnej ludzkości (na co niektórzy zdają się liczyć), ale że są w stanie zredukować pewne niekorzystne zjawiska prowadzące do konfliktów, takie jak skrajne ubóstwo. Podkreślił również potrzebę stworzenia korzystnego otoczenia dla spółdzielni na poziomie krajowym, przestrzegającego prawo i demokrację, co stanowi warunek konieczny rozwoju i rozkwitu spółdzielczości.

Dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis uczestniczyła w sesji na temat aktywizacji kobiet do większego udziału w życiu politycznym i ekonomicznym, w tym do kierowania i współdecydowania w spółdzielniach. „Nie powinniśmy bać się podejmowania zagadnień równowagi płci w naszych spółdzielniach – stwierdziła, kończąc swoje wystąpienie. – Nawet jeśli wiele już uczyniliśmy w tej kwestii, nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów. Kobiety muszą stawać się nie tylko członkiniami spółdzielni, ale zarazem menedżerkami i osobami podejmującymi decyzje w nich”. Sama Agnès Mathis jest najlepszym przykładem, że kobiety świetnie sprawdzają się na wysokich stanowiskach kierowniczych w spółdzielczości. Inni przedstawiciele Cooperatives Europe uczestniczyli w specjalnych sesjach organizowanych przez Międzynarodową Spółdzielczą Platformę Rozwoju, Komitet Młodzieży MZS czy Komitet Równouprawnienia Płci.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie