W dniach 26-27 września 2019 roku w Helsinkach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Cooperatives Europe. Miejsce tego spotkania nie było wybrane przypadkowo. W tym roku bowiem fińska spółdzielczość – a ściśle najstarsza tamtejsza organizacja spółdzielcza Pellervo, która była gospodarzem posiedzenia – obchodzi rocznicę 120 lat swego istnienia i członkowie Rady zostali zaproszeni do uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej.

W merytorycznej części spotkania dyskutowano przede wszystkim nad sprawami związanymi z październikowym Zgromadzeniem Ogólnym Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kigali (Burundi), w tym nad projektem nowej strategii Związku przygotowanym na to Zgromadzenie jako efekt niemal 2-letniej debaty. Dokument proponuje przyjęcie tej strategii w kontekście otoczenia, w jakim spółdzielniom przyjdzie działać w przyszłości i rozpatruje wyzwania dla spółdzielni w najbliższych latach takie jak koniec globalizacji, gospodarka oparta o platformy internetowe czy pojawianie się na rynku nowych graczy o podobnych spółdzielniom celach. Na posiedzeniu podjęto też sprawę nowych, wyłonionych po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, władz Unii Europejskiej i spodziewanych zmian w ich polityce wobec spółdzielczości na naszym kontynencie.

Drugiego dnia członkowie Rady odwiedzili spółdzielnię Metsä, będącą jednym z największych przedsiębiorstw przemysłu leśnego w Finlandii. Zrzesza ona 130 tys. członków – właścicieli obszarów leśnych i zajmuje się wspólną eksploatacją ich lasów, prowadząc nie tylko zwykłą gospodarkę leśną, ale i własne tartaki, papiernie itp. i dbając przy tym o zrównoważony rozwój.

Tym razem w spotkaniu Cooperatives Europe nie uczestniczył reprezentant KRS prezes KRS Mieczysław Grodzki, gdyż w tym samym czasie przebywał w Seulu na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej, którego także jest członkiem.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie