Rosja i jej największa organizacja spółdzielcza „Centrosojuz” łącząca przede wszystkim spółdzielnie spożywców, były kiedyś bardzo aktywne w międzynarodowym ruchu spółdzielczym. W ostatnich latach jednak ta aktywność niemal zamarła. Być może wkrótce to się zmieni.

W dniach 19-20 września tego roku „Centrosojuz” zorganizował Międzynarodowe Forum Spółdzielcze w nowoczesnym ośrodku kulturalno-edukacyjnym „Etnomir” w regionie Kaługi niedaleko Moskwy. Zaproszeni zostali przedstawiciele wielu organizacji spółdzielczych z innych krajów, także głównych międzynarodowych organizacji spółdzielczych. Obecny byli prezydent MZS Ariel Guarco, prezydent Cooperatives Europe Jean-Louis Bancel czy prezydent Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Spożywców CCW, Bułgar Petar Stefanov.

Odbyło się wiele spotkań warsztatowych i seminariów, w tym specjalny warsztat poświęcony rozwojowi spółdzielczości spożywców, moderowany przez P. Stefanova, podczas którego J.-L. Bancel mówił o znaczeniu wprowadzania marki „COOP” dla wyróżnienia produktów spółdzielczych. Podczas innego seminarium na temat przedsiębiorczości młodych i przyszłości spółdzielczości, w którym uczestniczyli zaproszeni rosyjscy studenci i wykładowcy akademiccy, dyrektor Cooperatives Europe Agnès Mathis przedstawiła działalność tej głównej europejskiej organizacji spółdzielczej i przypomniała jej programy adresowane do młodych spółdzielców.

Forum było – jak ocenili to jego uczestnicy – dobrą okazją do zapoznania się zagranicznych uczestników ze stanem i problemami spółdzielczości w Rosji, a spółdzielców rosyjskich z tym, co dzieje się obecnie w spółdzielczości na świecie.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie