Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przekazał wszystkim organizacjom członkowskim podziękowania za włączenie się do tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, które przypadły w dniu 6 lipca, zaś ich hasło brzmiało „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy”.

Obchody w różnych formach i skali rozpoczęły się zresztą już w czerwcu. Wielu światowych przywódców i szefów ważnych organizacji przekazało na ręce prezydenta MZS swoje posłania i życzenia. Byli wśród nich papież Franciszek, Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ Amina J. Mohammed czy Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzono wspólnie z tą ostatnią właśnie organizacją, która świętowała 100-lecie swego powstania, a od samego początku istnienia silnie wspierała spółdzielczość; MZS ma w niej zresztą status obserwatora.  Podczas swojej dorocznej, 108. już Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie, MOP przyjęła „Deklarację o Przyszłości Pracy”, w której w jednym z ustępów wspomniano o spółdzielniach. Czytamy w nim: MOP musi skierować swoje wysiłki na (…) wspieranie roli sektora prywatnego jako głównego czynnika wzrostu i tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i zrównoważonym przedsiębiorstwom, jak również spółdzielni oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu budowania warunków do godnej pracy, produktywnego zatrudnienia i lepszych standardów życia dla wszystkich.  

Wiele innych stwierdzeń deklaracji, choć nie odnosi się bezpośrednio do spółdzielni, zbieżne jest z postulatami MZS. Dlatego prezydent Związku Ariel Guarco stwierdził, że ruch spółdzielczy z zadowoleniem przyjmuje ostateczną Deklarację i chciałby podkreślić fakt owocnej współpracy z MOP od chwili jego powstania. Będąc odpowiedzialnymi za zapewnienie zatrudnienia 10% pracującej ludności świata, spółdzielnie są kluczowym graczem do budowania już dzisiaj lepszej przyszłości

W dzień po przyjęciu Deklaracji, 24 czerwca 2019 roku, z okazji wspólnych obchodów, odbyła się w Genewie konferencja nt. Przyszłości Pracy zorganizowana łącznie przez MOP i MZS, podczas której podpisano nowe Porozumienie o Współpracy pomiędzy obydwiema organizacjami.

zapisz się do newslettera

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

centrala: tel.: 22 59 64 300
sekretariat: tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

archiwum: tel. 22 835 12 60, tel. kom. 536 281 663, archiwum@krs.com.pl

Archiwum udziela informacji telefonicznie pn.-pt., godz. 11:00-13:00.

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie