CECOP – Europejska Konfederacja Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych – istnieje już 40 lat! Z okazji jubileuszu w Manchester w dniach 20-22 czerwca tego roku odbył się specjalny zjazd organizacji. To właśnie w tym brytyjskim mieście dokładnie 40 lat temu spotkały się delegacje krajowych federacji spółdzielni pracy z Belgii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch, by powołać wspólne przedstawicielstwo wobec władz ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i skuteczniej promować model spółdzielni pracy w Europie.

Spółdzielczość pracy poszła w ten sposób śladem innych branż, które już wcześniej powołały swoje europejskie reprezentacje – EUROCOOP (1957, spółdzielnie spożywców), COGECA (1959, spółdzielnie rolnicze), EACB (1970, banki spółdzielcze) itp. Umożliwiło to stworzenie w 1982 roku wspólnej europejskiej organizacji całej spółdzielczości, CCACE (Komitet Koordynacyjny Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych), który w 2006 roku, po scaleniu z regionem europejskim Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, przekształcił się w obecną Cooperatives Europe.

Inną ważną datą w historii CECOP był rok 1989. CECOP jako pierwsza z europejskich branżowych organizacji spółdzielczych otworzył się na Europę Środkowo-Wschodnią i umożliwił, jeszcze przed akcesją państw postkomunistycznych do Unii Europejskiej, przystąpienie doń federacjom spółdzielni pracy z tych krajów. W Polsce z szansy tej skorzystał Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, który do dziś pozostaje aktywnym członkiem CECOP, a prezes Związku Janusz Paszkowski jest wiceprezydentem Konfederacji. Obecnie liczy ona 25 organizacji członkowskich z 15 krajów Unii Europejskiej, zrzeszających 40 tys. spółdzielni (80% wszystkich spółdzielni pracy i 20% socjalnych w UE) zatrudniających 1,3 miliona członków-pracowników. Pełni także rolę europejskiego ramienia CICOPA – Międzynarodowej Organizacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych MZS.

W ostatnich latach CECOP silnie wspierał ruch tworzenia spółdzielni socjalnych w Europie (także w Polsce) i włączył się w nurt rozwijania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Wspomaga też inne nowe formy spółdzielni (społecznościowe, wielu kategorii interesariuszy, platformy spółdzielcze), a także promuje formy spółdzielcze wśród młodzieży i równouprawnienie kobiet w spółdzielniach.

Obecnie kluczowym pojęciem w dyskusjach w CECOP jest zrównoważony rozwój. Jak powiedział w podsumowaniu konferencji prezydent CECOP Giuseppe Guerini, zrównoważony rozwój to nie jest tylko modna kwestia, którą należy podjąć, tak jak czynią to w Dolinie Krzemowej! Dla nas zrównoważony rozwój to jest coś, co odnosi się do redystrybucji dobrobytu idącej ręka w rękę z polityką ochrony środowiska.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie