W związku z przypadającym w marcu 2019 roku Międzynarodowym Dniem Kobiet, María Eugenia Pérez Zea, Przewodnicząca Komitetu Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego opublikowała specjalne posłanie.

Myśl równościowo, buduj inteligentnie, wprowadzaj innowacje dla zmiany brzmi hasło Międzynarodowego Dnia Kobiet ONZ. Zapraszamy spółdzielców z całego świata do pokazania w jakim stopniu spółdzielnie są innowacyjnym modelem przedsiębiorczości budującym podstawy pod równouprawnienie płci. Jedna z naszych zasad, jaką jest otwarte członkostwo, sprawiła, że równouprawnienie płci zawsze było kluczową cechą spółdzielczości. Spółdzielczość jest na czele drogi pod względem innowacyjności, ponieważ innowacje pochodzą od ludzi – a spółdzielnie, kładąc nacisk na samodzielne realizowanie przez członków swoich potrzeb i aspiracji, stale dostosowują się do wymagań wciąż ewoluującego społeczeństwa.

8 marca stanowi szansę, by uznać wkład kobiet w rozwój społeczeństw i świata poprzez pracę zarówno opłacaną jak i nieopłacaną. W rozmaitych krajach na świecie Komitet Równouprawnienia Płci MZS pokazuje, jak spółdzielnie wspierają kobiety w równoważeniu pracy i życia codziennego, zapewniając im długoterminowe zatrudnienie wysokiej jakości. Podstawową sprawą jest zbudowanie, wspólnie z naszymi rządami, obejmującego wszystkich, partycypacyjnego i integralnego procesu, by tworzyć politykę państw ukierunkowaną na dojście do równouprawnienia we wszystkich sektorach poprzez innowacyjne strategie, w których kobiety odgrywają kluczową rolę w budowie kraju. Wzywamy do rozwijania gospodarki opartej o solidarność jako rozwiązania problemów nierówności społecznych dającego się osiągnąć dzięki jej wartościom i istocie demokratycznej partycypacji, inkluzji, wspólnego dobra i równości.

Dziś chcemy również wspomnieć o roli spółdzielni w zapewnieniu możliwości pracy kobietom ofiarom przemocy. Jest naszym obowiązkiem położyć kres handlowi kobietami i dziewczętami, okaleczeniom organów płciowych, małżeństwom dzieci, zróżnicowaniu płac mężczyzn i kobiet, kobietobójstwu, wykorzystaniu seksualnemu czy molestowaniu w miejscu pracy. Jest to zadanie wszystkich, nie tylko kobiet. Kiedy tylko będziemy zdolni zapewnić wszystkim godną edukację, równą dla wszystkich sprawiedliwość i skończyć z bezkarnością tych, którzy dopuścili się przemocy i wykorzystania kobiet, będziemy wówczas mogli podjąć projekty promujące równouprawnienie i wyeliminować wszelkie akty przemocy, głód i ubóstwo.

Obecnie mamy środki, by być coraz bliżej siebie, być lepiej skomunikowanymi i lepiej poinformowanymi o tym, co dzieje się na świecie. Możemy czerpać z globalizacji i ze stosunków, jakie istnieją pomiędzy różnymi państwami, aby myśleć o równouprawnieniu. Musimy podjąć wyzwania i tworzyć znaczące zmiany poprzez innowacje, biorąc pod uwagę to, jak przekształcają się społeczeństwa. Widzimy, że spółdzielnie mogą w tym sensie być pomocne. Spółdzielczy model jest szczególnie dobrze dostosowany do rozwiązania tych wyzwań, ponieważ ma on zdolność wyedukować w pełni różnych aktorów zaangażowanych w działania poprzez kolektywne i demokratyczne zarządzanie. Mamy trudne zadanie, aby przyczynić się do budowy idealnej przyszłości, lepszej dla wszystkich kobiet i dziewcząt. Pracujmy więc, by uczynić z V Celu Zrównoważonego Rozwoju Równość Płci rzeczywistość!.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie