Spółdzielnie pracy uważane są powszechnie za gwaranta godnej pracy – stabilności, godziwego wynagrodzenia, dobrych warunków, zabezpieczenia socjalnego i innych praw pracowniczych, nie mówiąc już o tym, że członkowie-pracownicy, będąc współwłaścicielami i współzarządzającymi spółdzielnią mogą współdecydować o przyszłości firmy, a więc i swojej.

Tak było dotąd w „tradycyjnych” spółdzielniach pracy, czy to wytwórczych, czy usługowych, zatrudniających różne kategorie pracowników na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. W ostatnich latach jednak coraz powszechniejsze stają się różne formy „niestandardowego zatrudnienia”, jak określa się pracujących na własny rachunek, freelancerów, pracowników platformowych (świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych) itp. „Pracownicy niestandardowi stają się nowym standardem” – określa to zjawisko raport „All for one” („Wszyscy za jednego”) przygotowany przez europejską organizację spółdzielni pracy CECOP.

Raport podkreśla jednocześnie, że zatrudnienie niestandardowe nie mieści się zazwyczaj w wielu krajowych i europejskich przepisach prawa pracy, pozostawiając zatrudnionych w ten sposób bez zabezpieczeń i praw przysługujących „tradycyjnym” pracownikom. Sytuację tę pogłębiła w ostatnich miesiącach pandemia COVID-19, która sprawiła, że znaczna część pracowników niestandardowych znalazła się bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, z zagrożonymi dochodami czy wręcz bez środków utrzymania. Czy szansą dla nich mogłyby być rozwiązania spółdzielcze? Sprawdzają się one w tak nowatorskich dziedzinach jak ekonomia współdzielenia, ekonomia wymiany, różnego rodzaju działania prosumenckie. Wspomniany raport CECOP-u, na podstawie przykładów z Belgii, Finlandii, Francji i Hiszpanii, wskazuje, że możliwe jest również tworzenie „spółdzielni pracy niestandardowej”, a spółdzielnie takie mogą odnieść sukces, warto więc rozpropagować je w całej Europie. Poświęcone temu będzie seminarium internetowe organizowane przez CECOP w dniu 3 grudnia 2020 roku. Do udziału w nim zarejestrować można się na pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0JrAIdY43gDeuXMWWr1zAGzT6NY8hDrzFw1_GtA2zwo7VgQ/viewform 

 

Przejdź do raportu All for One w języku angielskim

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie