W dniu 3 września prezes KRS dr inż. Mieczysław Grodzki uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, które jak niemal wszystkie spotkania spółdzielcze w tym roku odbyło się za pośrednictwem Internetu. Głównymi punktami obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 rok i uchwalenie budżetu na rok 2020, udzielenie absolutorium Radzie Związku oraz wybór Audytora, na którego zaproponowano pełniącą dotąd tę funkcję belgijską firmę audytorską RSM. Tylko w tej ostatniej sprawie, zgodnie z przepisami prawa, zarządzono tajne głosowanie przez specjalny system internetowy, w przypadku pozostałych decyzji głosowano jawnie przez podniesienie ręki.

Zgromadzenie prowadzone było przez prezydenta MZS Ariela Guarco, który otwierając je podsumował działania Związku w 2019 roku, ale przede wszystkim skupił się na obecnej trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Zaprezentowano też krótki film ukazujący 125-letnią historię MZS. Natomiast dyskusję programową odsunięto do przyszłego jubileuszowego Kongresu Związku - miał się on odbyć w grudniu 2020 r., ale trzeba było go odłożyć i obecnie planowany jest na 1-3 grudnia 2021 r. Kongres odbędzie się w Seulu w Korei Południowej.

Więcej informacji w w języku angielskim na https://icaworldcoopcongress.coop/

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie