Akademia Spółdzielcza (Coop Academy) jest jedną z inicjatyw rozwijanych w ramach szerokiego projektu wspierania rozwoju spółdzielczości na świecie realizowanego przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i Cooperatives Europe, a finansowanego przez Unię Europejską. Ma na celu budowanie potencjału spółdzielni i dzielenie się wiedzą ze spółdzielcami przez oferowanie członkom MZS z całego świata możliwości uczestnictwa w różnorodnych sesjach szkoleniowych prowadzonych obecnie – w związku z pandemią COVID-19 – wyłącznie w Internecie.

Uczestnicy mają możliwość rozwijania i wzmacniania swoich umiejętności i wiedzy na różne tematy przy jednoczesnym doskonaleniu procesów decyzyjnych. Tematyka szkoleń jest silnie powiązana z zagadnieniami rozwoju międzynarodowego oraz kluczową rolą spółdzielni w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Każda sesja Coop Academy obejmuje wykład eksperta poszerzający wiedzę i umiejętności słuchaczy oraz interaktywne zajęcia pomagające w stymulowaniu ich innowacyjności, umiejętności komunikacji, współpracy interdyscyplinarnej i w dalszym rozwoju wiedzy na temat różnych modeli spółdzielni, celów zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej. Sesje są nieodpłatne, odbywają się po angielsku, a w każdej może uczestniczyć do 100 osób (kwalifikacja na podstawie pierwszeństwa zgłoszeń).  

Najbliższa sesja zatytułowana „Model spółdzielczy – jego wkład w Cele Zrównoważonego Rozwoju i nowe paradygmaty ekonomiczne” odbędzie się 2 października o godz. 15:00, a prowadzona będzie przez Sonję Novkovic, profesor ekonomii w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Spółdzielczością Saint Mary’s University w kanadyjskim Halifax. Zarejestrować się można pod adresem https://www.surveymonkey.com/r/CoopAcademy

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie