Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (ICBA) Bhima Subrahmanyam ogłosił stanowisko w sprawie stosowania przez władze zasady proporcjonalności w stosunku do bankowości spółdzielczej. Stwierdza ono m. in.:

Zasada proporcjonalności opowiada się za potrzebą ograniczenia przepisów, sankcji i nadzoru do tego, co jest rzeczywiście potrzebne i właściwe dla osiągnięcia głównych celów polityki, a mianowicie: (i) stabilności finansowej, (ii) integracji finansowej, (iii) integralności rynku oraz (iv) ochrony konsumentów.

Proporcjonalność polega na dopasowaniu regulacji do możliwości i prawdopodobnego wpływu ryzyka. Chodzi tu o zrównoważenie kosztów i korzyści wynikających z regulacji prawnych. Banki spółdzielcze domagają się regulacji dotyczących proporcjonalności. Stały się one bardzo ważną kwestią w kontekście wdrażania po-kryzysowej reformy regulacyjnej oraz działań na rzecz stabilności banków spółdzielczych i małych banków.

Istnieją poważne obawy, że liczba banków spółdzielczych zmniejsza się. Banki spółdzielcze i mniejsze banki stają przed relatywnie większymi obciążeniami związanymi z przestrzeganiem przepisów.  Jest obecnie powszechnie uznanym faktem,  że koszty regulacji mogą być wysokie dla małych banków i mogą przynieść  niezamierzone skutki.  Odpowiednie regulacje w odpowiedzi na międzynarodowe kryzysy finansowe w latach 2007-2009 doprowadziły do stworzenia solidniejszych, ale również bardziej złożonych ram regulacyjnych. Standardy bazylejskie były pomyślane do stosowania w odniesieniu do dużych i działających w skali międzynarodowej banków. Wiele systemów prawnych zdecydowało się jednak na zastosowanie standardów bazylejskich w odniesieniu do szerszego grona banków.

W tym kontekście prezydent Bhima Subrahmanyam wysoko ocenia list Krajowej Rady Spółdzielczej do Wiceministra Finansów w sprawie zapewnienia stosowania zasady proporcjonalności w stosunku do banków spółdzielczych w Polsce, przekazanego również do wiadomości najważniejszych organizacji sektora bankowego, w tym do ICBA.  Prezydent deklaruje też dalsze zaangażowanie ICBA w rozwiązanie tego problemu.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie