Wydarzenia tygodnia 3-9 lutego 2020

Sobota, 8 lutego

Inauguracja studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne” na UR

Sobota, 8 lutego 2020

Studia zostały opracowane w oparciu o konsultacje z KRS w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne przygotowujące do profesjonalnego zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. 

W szczególności zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:

  • Nabyć bądź poszerzyć  wiedzę w zakresie idei i historii spółdzielczości, ze szczególnym uwzględnieniem  spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce i na świecie;
  • Nabyć bądź poszerzyć  i uaktualnić wiedzę w zakresie prawnych podstaw  działalności spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce;
  • Poznać lub poszerzyć i uaktualnić wiedzę i umiejętności w zakresie organizacyjno-ekonomicznych, zarządczych, finansowych i marketingowych aspektów  funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej;
  • Poznać lub poszerzyć i uaktualnić umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi bankowości elektronicznej w spółdzielni;
  • Posługiwać się narzędziami niezbędnymi w kształtowaniu właściwej komunikacji interpersonalnej, w tym technikami negocjacji, sposobami budowania zespołów, a także kształtować rolę lidera w spółdzielni oraz właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, w tym budować jej wiarygodny wizerunek. 

Czas trwania i wymiar studiów

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin; planowany termin zakończenia studiów – grudzień 2020 r

Kadra dydaktyczna

Eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Program studiów

  • Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.
  • Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.
  • Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.
  • Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.
  • Seminarium – 8 godz.

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów menedżerskich.

Kwalifikacje uzyskane przez kandydata

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat KRS.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie