Wydarzenia z dnia czwartek, 14 listopada 2019

Lista wydarzeń

Konferencja: "Kierunki rozwoju energetyki w Polsce"

Czwartek, 14 listopada 2019 o 10:00

PROGRAM KONFERENCJI „KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE” (POBIERZ PDF)
14 listopada 2019 r.
Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala B

09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 Otwarcie Konferencji, Powołanie Komisji Wnioskowej
Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT
Piotr Szymczak – Prezes SEP
10.10 - 10.20 wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Energii
10.20 - 10.30 wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Prezentacje przedpołudniowe z główną tematyką: ,,Kierunki rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)”:
10.30 - 10.50 ,,Innowacyjne rozwiązania w sieciach” – mgr inż. Bogumiła Strzelecka – Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem w ENEA Operator Sp. z o.o
10.50 - 11.10 „Linie kablowe 110 kV w Warszawie” – dr inż. Janusz Jakubowski, Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
11.10 - 11.30 ,,Linia 750 kV Polska – Ukraina” – mgr inż. Jerzy Dąbrowski, Koło SEP nr 229 przy PSE S.A.
11.30 - 11.50 ,,Plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” - prof. dr inż. Andrzej Strupczewski Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)
11.50 – 12.10 ,,Przyłączanie elektrowni jądrowej do KSE” – mgr inż. Zbigniew Uszyński, PSE S.A.
12.10 – 12.40 przerwa kawowa

Prezentacje popołudniowe z główną tematyką: ,,Kierunki poprawy efektywności energetycznej w energetyce i budownictwie”
12.40 - 13.00 ,,Magazyny energii” – dr hab. inż. Piotr Biczel, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Członek Komitetu N-T FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej
13.00 – 13.20 ,,Polityka energetyczna państw UE wobec OZE i jej wpływ na sektor energii w Polsce” – dr inż. Radosław Szczerbowski, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej
13.20 – 13.40 ,,Innowacje w budownictwie w aspekcie oszczędności energii” – dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
13.40 – 14.00 ,,Kształtowanie wymagań w aspekcie wdrożenia dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków” - dr inż. Dobrosława Kaczorek, Instytut Techniki Budowlanej
14.00 – 14.20 ,,Optymalizacja na poziomie europejskim wykorzystania rezerw w ramach regulacji do kompensacji niezbilansowania”- mgr inż. Witold Smolik, PSE S.A.
14.20 – 14.40 ,,Perspektywy zagospodarowania CO2 na terenie Polski” - Marcin Zamoyski, Warszawska Izba Gospodarcza (WIG)
14.40 – 15.10 Prezentacje sponsorów
15.10 – 15.40 Dyskusja ogólna
15.40 – 16.00 Wnioski z Konferencji, podsumowanie i zakończenie Konferencji
16.00 Obiad

TARGI ENERGETYCZNE (pobierz pdf - ulotka)

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie