Krajowa Rada Spółdzielcza wystąpiła do Prezydenta RP z prośbą o niepodpisywanie uchwalonej na 46 posiedzeniu Sejmu RP Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, lub o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie oceny jej zgodności z Konstytucją. Opinia prawna, którą dla KRS sporządził prof dr. hab Marek Chmaj, jednoznacznie ocenia tę nowelizację jako naruszającą postanowienia ustawy zasadniczej, godzącą w Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze, zasadę samorządności i inne zasady demokratycznego państwa. 

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze - Krajowa Rada Spółdzielcza w imieniu środowiska spółdzielczego stwierdza, iż Istnieją liczne i poważne wątpliwości co do konstytucyjności szeregu przepisów uchwalonej w.w. ustawy. Uzasadnia to stanowisko, że w proponowanym brzmieniu ustawa nie powinna stać się obowiązującym prawem.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą niepodpisywanie ustawy lub o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie oceny jej zgodności z Konstytucją.

W załączeniu pozwalamy sobie przekazać Panu Prezydentowi opinię w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze (uchwalona na posiedzeniu nr 46 dnia 20 lipca 2017 r.) opracowaną przez prof. dr hab. Marka Chmaja.

Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione przy formułowaniu stanowiska Pana Prezydenta do tej ustawy.

Mieczysław Grodzki

Prezes Zarzadu Krajowej Rady Spółdzielczej

Obszerne fragmenty opinii prawnej - Pobierz


Więcej na temat protestów środowiska spółdzielczego w sierpniowym numerze "Tęczy Polskiej". Publikujemy w nim m.in.:

  • obszerny wycjąg z opinii prawnej prof. Marka Chmaja dotyczącej zgodności z Konstytucją RP przepisów ww ustawy
  • pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zawetowanie ww ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego
  • protest Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowych
  • protest Unii Pracy
  • fragmenty petycji Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach
  • pismo Spółdzielni Mieszkaniowej "Czeremcha" w Poznaniu
  • fragmenty pisma Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

teczanew
00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 
tel./faks: 22 828 65 11
zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miesięcznik dostępny jest wyłącznie w prenumeracie

prenumerata roczna: 63 zł brutto
prenumerata półroczna: 31,5 zł brutto

druk zamówienia 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie