Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP w dniu 24 maja 2017 r. rozpatrzyła projekt rządowy ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).

Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez uczestników posiedzenia Komisji, jako zawierający rozwiązania służące rozwojowi spółdzielczości rolniczej.  Uwzględnia rolę, jaką pełnią spółdzielnie w życiu gospodarczym i społecznym oraz wprowadza pod pewnymi warunkami zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości. Mimo ograniczeń, to projekt przełomowy w podejściu do spółdzielczości od czasu rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 roku. W związku ze zgłoszeniem uwag, służących dopracowaniu projektu ustawy, została powołana Podkomisja do rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Stronę spółdzielczą na posiedzeniu Komisji reprezentowali oraz głos zabierali: Marcin Martynowski (Krajowa Rada Spółdzielcza), Jacek Staciwa oraz Krzysztof Kokoszkiewicz (Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych), Witold Boguta (Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych).

Wiceprzewodniczący Komisji poseł Krzysztof Ardanowski nawiązał do dobrze funkcjonujących spółdzielni rolniczych w Danii, Francji, Holandii oraz innych krajach. Dlatego też jak stwierdził, aby zniwelować duży dystans jaki dzieli Polskę od w/w krajów, a w zasadzie wszystkich krajów Zachodniej Europy, w zakresie działania spółdzielczości rolniczej oraz rozwiązań prawnych i podatkowych, potrzebne jest uchwalenie ustawy o spółdzielniach rolników.  

W wyniku prac powołanej Podkomisji, przeanalizowane zostaną zgłoszone poprawki, celem wypracowania ostatecznego projektu ustawy i skierowania jej pod obrady Sejmu do drugiego czytania.

Retransmisja posiedzenia Komisji (z uwagi na opóźnienie posiedzenia, w drugiej części nagrania)
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?SessionID=05A0255B8231D348588068FA7EE606383DB70B7C#05CBEFE952967FD9C12581220044DD96

 

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie