Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci Pana Jacka Staciwy, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Pan Jacek Staciwa był długoletnim członkiem Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie reprezentował branżę Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Od lat prowadził aktywną działalność na rzecz poprawy legislacji i stworzenia rolniczym spółdzielniom lepszych warunków funkcjonowania – m.in. uznania ich za wielorodzinne gospodarstwa rolne. Był częstym gościem na posiedzeniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie omawiano problematykę spółdzielni rolniczych – w ostatnich miesiącach angażował się w pracę kilku zespołów Porozumienia Rolniczego. Współredagował „Biuletyn Informacyjny KZRRSP”, co roku pracował też nad wydaniem Rankingu 100 najlepszych spółdzielni RSP, we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Spółdzielczość straciła jednego z najbardziej aktywnych działaczy, który zawsze odpowiadał na potrzeby środowiska.

Pogrzeb Pana Jacka Staciwy odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w kościele św. Franciszka z Asyżu ul. Hynka 4 w Warszawie, po nabożeństwie żałobnym trumna zostanie złożona na Cmentarzu Parafialnym należącym do tej Parafii.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie