Podczas obrad w dniu 27 czerwca br. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej uchwałą nr 24/2024 wyraziło poparcie dla apelu do władz państwowych i samorządowych „TAK dla wspierania ze środków publicznych działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe” opracowanego podczas Konferencji „Więcej niż mieszkać! Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna spółdzielni mieszkaniowych” zorganizowanej w dniu 12 kwietnia 2024 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią apelu poniżej. Wersja w formacie PDF - PRZEJDŹ

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie