Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło spotkania i konsultacje w związku z trwającymi obecnie na forum Unii Europejskiej pracami nad uregulowaniami prawnymi dotyczącymi Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2021-2027 oraz obowiązkiem przygotowania przez państwa członkowskie Planów Strategicznych w tym zakresie. W Ministerstwie powołano grupę roboczą wspierającą wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości.

W dniu 30.10.2019 r. odbyło się w MRiRW spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni zostali również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz spółdzielczości rolniczej. Na spotkaniu spółdzielczość reprezentowana była przez prezesa Zarządu KRS dra inż. Mieczysława Grodzkiego oraz przewodniczącego Komisji Spółdzielczości Rolniczej ZO KRS Władysława Kołodzieja i głównego specjalistę w Spółdzielczym Instytucie Badawczym KRS Marcina Martynowskiego.

Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji na rynku w sektorach poza sektorem owoców i warzyw, analizy SWOT, oceny zidentyfikowanych potrzeb w tych sektorach oraz w/w celu szczegółowego nr 3, będących częścią Planu Strategicznego.

Spotkanie dotyczące sektora owoców i warzyw w kontekście w/w Planu Strategicznego odbyło się w MRiRW w dniu 28 października br., w którym również uczestniczyli spółdzielcy.

Po w/w spotkaniach Ministerstwo przekazało materiały i projekty wypracowanych dokumentów na tym etapie prac oraz zwróciło się z prośbą o zgłoszenie uwag i propozycji zapisów do analiz SWOT oraz zidentyfikowanych potrzeb. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że wypracowane i przyjęte obecnie rozwiązania, znajdą się w Planie Strategicznym, a następnie, na kolejnych etapach prac nad WPR, opracowane zostaną instrumenty wsparcia w ramach zgłoszonych potrzeb.

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi konsultacje w tym zakresie z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich. Poniżej prezentujemy materiały MRiRW.

Z uwagi na wyznaczony przez Resort Rolnictwa termin konsultacji, prosimy spółdzielców o zgłaszanie uwag i propozycji do dnia 12 listopada br. na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały MRiRW – sektory poza owocami i warzywami

  1. Istotne wyzwania zidentyfikowane na potrzeby realizacji sektorowych interwencji w ramach Krajowego Planu Strategicznego WPR 2021-2027 (pobierz PDF)
  2. Cel 3 projektu rozporządzenia dotyczącego Planów Strategicznych WPR 2021-2027: „Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości” - Analiza SWOT (pobierz PDF)
  3. Analiza SWOT - sektory produkcji rolnej (pobierz PDF)
  4. Analiza SWOT - sektor tytoniu (pobierz PDF)
  5. Analiza SWOT - łańcuch wartości (pobierz PDF)

Materiały MRiRW – sektor owoców i warzyw

  1. Interwencje sektorowe dla rynku owoców i warzyw (pobierz PDF)
  2. Cel 3 projektu rozporządzenia dotyczącego Planów Strategicznych WPR 2021 - 2027: „Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości” - Analiza SWOT (pobierz PDF)
  3. Analiza SWOT - sektor owoców i warzyw (pobierz PDF)
  4. Analiza SWOT - łańcuch wartości (pobierz PDF)

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

ARCHWIWUM KRS NIECZYNNE od 8 do 19 lipca br.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie