Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Zespół Badawczy Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego opracował „Ankietę o termomodernizacji budynków mieszkalnych wielomieszkaniowych w latach 2010-2016".

Czytaj więcej...

W dniu 15 września tego roku w Paryżu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe, w którym uczestniczył jako jej członek prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki.

Czytaj więcej...

okadka 9We wrześniowym numerze Miesięcznika Spółdzielczego „Tęcza Polska” informujemy o bieżących zmianach w ustawodawstwie i procedowanych projektach dotyczących spółdzielni różnych branż: ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiamy również możliwości pozyskania przez spółdzielnie środków z programów operacyjnych UE.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre zmiany, jakie zakłada projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i trafił do dalszych prac w Sejmie RP.

Czytaj więcej...

Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie rozpocznie działalność 1 września 2017 roku. Organizacja i zakres zadań KOWR zostały określone w ustawie z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej...