Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy

Monitor Spółdzielczy

Monitor Spółdzielczy
Spis treści
Monitor Spółdzielczy
str 2
Wszystkie strony

"Monitor Spółdzielczy" powołany został do życia uchwałą Centralnego Związku Spółdzielczego z dnia 13 maja 1948 r. jako organ urzędowy Związku. Pierwsze wydanie nastąpiło w dniu 20 czerwca 1948 r. "Monitor Spółdzielczy" (pierwotnie dwutygodnik, obecnie dwumiesięcznik) jest organem Krajowej Rady Spółdzielczej zawierającym jej uchwały, komunikaty, informacje i wykładnie prawne oraz wymagane prawem ogłoszenia rejestrowe spółdzielni. "Monitor Spółdzielczy" umożliwia zapoznanie się z orzecznictwem sądów w sprawach o charakterze spółdzielczym. Zamieszczane są też wykazy aktów prawnych odnoszących się do działalności spółdzielni różnych branż.

 

Dwumiesięcznik "Monitor Spółdzielczy" rozprowadzany jest wyłącznie w prenumeracie. Koszt prenumeraty jednego kompletu wynosi: 76 zł za cały rok i 40 zł za półrocze. Prenumeraty można dokonać przysyłając odpowiednie zamówienie. Prenumeratorzy otrzymują nieodpłatnie 1 egzemplarz każdorazowego wydania specjalnego (m.ni. teksty ujednolicone ustaw dotyczących działalności jednostek spółdzielczych). Opłatę wnosi się na podstawie faktury wystawionej przez Krajową Radę Spółdzielczą z zaznaczeniem jej numeru w poleceniu przelewu. Krajowa Rada Spółdzielcza nie przyjmuje przedpłat na prenumeratę.

 

REKLAMACJE z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów Monitora lub błędów w treści ogłoszeń należy zgłaszać pisemnie do Zespołu Samorządu i Promocji KRS w terminie 30 dni od daty wydania danego Monitora.


Druk Prenumerata 2016

oferta wydawnicza: pobierz

 

Prowadzący: Ewa Jeruzalska

 

Monitor Spółdzielczy, 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1
tel: 22 596 45 33, faks: 22 828 65 22
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Zasady przyjmowania ogłoszeń rejestrowych

(otwarcie likwidacji, upadłość, wykreślenie)


 • Zlecenia ogłoszeń należy składać w formie pisemnej – w postaci maszynopisu lub wydruku z komputera, bez odręcznych poprawek. Zlecenia winny zawierać polecenie druku ogłoszenia, treść ogłoszenia, nr regon i Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP zlecającego.
 • Zlecenia należy składać co najmniej na 14 dni przed datą kolejnego wydania Monitora (dwumiesięcznik!).
 • Zlecenia niekompletne pozostawione będą bez dalszego biegu.
 • Koszt ogłoszenia standardowego (wg wzoru) wynosi 250 zł + 23% VAT = 307,50 zł i ponoszony jest przez zleceniodawcę.
 • Krajowa Rada Spółdzielcza nie przyjmuje z tego tytułu przedpłat.
 • Opłatę należy wnieść na podstawie faktury w terminie w niej wskazanym.
 • Ogłoszenia nieopłacone nie są publikowane.
 • Ogłoszenia opłacone po 25 – tym miesiąca publikacji Monitora (decyduje data wpływu zapłaty na konto Krajowej Rady Spółdzielczej) publikowane są w kolejnym numerze Monitora.
 • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

 

Do pobrania: przykładowe szablony ogłoszeń rejestrowych

 

 


 

Ogłoszenia pozarejestrowe


Opłata za ogłoszenia tzw. pozarejestrowe (komunikaty, decyzje itp.) jednostek spółdzielczych i pozaspółdzielczych ustalana jest odrębnie dla każdego zlecenia, bowiem zależy od liczby znaków którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, użycia w ogłoszeniu szczególnej czcionki, dokonania podkreśleń czy obramowania ogłoszenia.
Cena 0,50 zł netto za każdy znak, jednak nie mniej niż 50,- zł netto za ogłoszenie. Szczególna czcionka, podkreślenia itp. - opłata wyższa o 30%. O 20% ceny łącznej zwiększa się opłatę za zlecenie obramowania ogłoszenia.

 


 

Korekty ogłoszeń


Publikowanie w Monitorze Spółdzielczym korekt, zmian, uzupełnień itp. (z winy zleceniodawcy) do materiałów wcześniej ogłoszonych jest odpłatne i kształtuje się następująco:

 • korekta części ogłoszenia /np. data, nazwa/ 100 zł + 23% VAT - 123 zł
 • zmiana w treści ogłoszenia traktowana jest jako zlecenie kolejnego ogłoszenia wg aktualnej ceny.

  
© 2011 Krajowa Rada Spółdzielcza