Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Tematyka szkoleń w 2016 i 2017 roku:

 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni - rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych. - Helena Pośpieszyńska  
 • Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości. Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. - Ewa Hrebin
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, Jednolity Plik Kontrolny, Ordynacja Podatkowa, CIT, PIT i VAT. - Ewa Hrebin
 • Wybrane zagadnienia członkowsko-samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych. -  mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany w prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych w 2017 r. -  mec. Dariusz Socha 
 • Nowe zasady prowadzenia windykacji i egzekucji - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania. (Dotyczy:zmian w ustawie o rachunkowości i potrzeby ich uwzględnienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. ogłoszone Komunikatem nr 3 Ministra Finansów oraz zmian przepisów podatkowych w tym jednolity plik kontrolny). - Zofia Rogóż, Ewa Hrebin
 • Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych oraz lustracja spółdzielni. Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO - Rafał Płoski, Marcin Martynowski
 • Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych w 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek
 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni - Helena Pośpieszyńska 
 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie - mec. Grzegorz Abramek
 • Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek
 • Zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi w obecnym stanie prawnym po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości - Helena Pośpieszyńska
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni w 2017 r. - Helena Pośpieszyńska
 • Bieżąca działalność spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji przepisów - mec. Grzegorz Abramek
 • Windykacja należności w spółdzielniach mieszkaniowych po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o komornikach sądowych - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska

 

 


Szkolenie

Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT.

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 28 listopada (wtorek), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

A. JEDNOLITY PLIK KONTROLNY
1. Kto składa JPK
2. Rodzaje JPK
3. JPK - jak się przygotować i o czym pamiętać
4. JPK -  skutki podatkowe
5. JPK VAT - zmiany struktury od 1.01.2018 r.
6. JPK VAT - wybrane problemy, w tym ewidencja faktur wystawionych do paragonu i paragonów
7. JPK VAT - procedura wysyłania
8. JPK - pozostałe struktury
9. Profil zaufany

B. CIT
1. Jednorazowa wartość transakcji a obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego i koszty podatkowe
2.Zmiana stawek podatkowych
3. Podatek u źródła – obowiązki płatnika - zmiana od 12.08.2017 r.
4. Certyfikat rezydencji
5. Dokumentacja podatkowa w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi - podstawowe informacje i nowe obowiązki informacyjne
6. Jednorazowa amortyzacja – nowe przepisy od dnia 12.08.2017 r.
7. Przychody i koszty podatkowe - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

C. PIT - Płatnik
1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od przychodów z pracy
2. Przychody z pracy - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

D. VAT
1. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane wykonane przez podwykonawcę - obowiązki podatkowe u wykonawcy i nabywcy usług
2. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane - refakturowanie usług
3. Odwrotne obciążenie i WNT - moment odliczenia podatku naliczonego
4. Sankcje w VAT
5. Weryfikacja kontrahenta - dostawcy towarów czy usług
6. Podzielona płatność - projekt zmian w ustawie VAT
7. Projektowane zmiany - kasy rejestrujące
8. VAT - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe oraz komunikaty MF

E. ORDYNACJA PODATKOWA I KOMUNIKATY MF
1. Zmiany w zakresie składania wniosków o interpretacje podatkowe
2. Ostrzeżenia MF przed optymalizacja podatkową

F. RACHUNKOWOŚĆ
1.Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
2.Najważniejsze zmiany wynikające z "nowej" ustawy o biegłych rewidentach ....
3. Wybór firmy audytorskiej

G. ZMIANA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
1. Członkowie, udziały, wpisowe, deklaracje członkowskie
2. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - zmiana procedury
3. Fundusz remontowy po zmianach
4. Pełnomocnicy na WZ
5. Lustracja w SM - zmiany dotyczące lustratorów

H. WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
1. Roboty o charakterze remontów finansowane z funduszu remontowego
2. Świadczenia z tytułu odpracowania zaległości
3. Opłata za lokale - czy w opłatach za lokale użytkowe uwzględnia się podatek VAT nie podlegający odliczeniu
4. Podatek naliczony VAT – struktura odliczenia w SM
4. Stawki podatku VAT za lokale

I. POZOSTAŁE ZMIANY I PRZYDATNE ORZECZENIA
1. Podatek od sprzedaży detalicznej
2. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - obowiązki wierzyciela

J. PROJEKT ZMIAN PIT I CIT OD 1.01.2018 R.

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10 %
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na jedne szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie 28 listopada


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 23 listopada 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25.

 


 

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi nabór na szkolenie na szkolenie dla kandydatów na lustratorów.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Radzie Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w następujących planowanych terminach:
13 – 15.10.2017 r. – I moduł;
27 – 29.10.2017 r. – II moduł;
17 – 19.11.2017 r. – III moduł (19.11.2017 r. – test egzaminacyjny).

Koszt szkolenia to kwota 3.100,- (słownie: trzy tysiące sto złotych). Kwota ta obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, egzamin, serwis kawowy, lunch.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Lustracji i Doradztwa pod nr 22/827 43 22, 22/59 64 525.

Druk zgłoszenia uczestnictwa