Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Tematyka szkoleń w 2016 i 2017 roku:

 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni - rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych. - Helena Pośpieszyńska  
 • Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości. Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. - Ewa Hrebin
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, Jednolity Plik Kontrolny, Ordynacja Podatkowa, CIT, PIT i VAT. - Ewa Hrebin
 • Wybrane zagadnienia członkowsko-samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych. -  mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany w prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych w 2017 r. -  mec. Dariusz Socha 
 • Nowe zasady prowadzenia windykacji i egzekucji - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania. (Dotyczy:zmian w ustawie o rachunkowości i potrzeby ich uwzględnienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. ogłoszone Komunikatem nr 3 Ministra Finansów oraz zmian przepisów podatkowych w tym jednolity plik kontrolny). - Zofia Rogóż, Ewa Hrebin
 • Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych oraz lustracja spółdzielni. Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO - Rafał Płoski, Marcin Martynowski
 • Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych w 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek
 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni - Helena Pośpieszyńska 
 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie - mec. Grzegorz Abramek
 • Prawo do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych - mec. Grzegorz Abramek
 • Zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi w obecnym stanie prawnym po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości - Helena Pośpieszyńska
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany zasad funkcjonowania spółdzielni w 2017 r. - Helena Pośpieszyńska
 • Bieżąca działalność spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji przepisów - mec. Grzegorz Abramek
 • Windykacja należności w spółdzielniach mieszkaniowych po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o komornikach sądowych - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT - Ewa Hrebin

 


 

Krajowa Rada Spółdzielcza realizują zadania statutowe zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu, którego celem jest aktualizacja wiedzy z zakresu spółdzielczości według załączonego programu.

Szkolenie odbędzie się w I kwartale 2018 r. w Warszawie w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, IV piętro (duża sala konferencyjna).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy lustratorów i przedstawicieli organów samorządowych związków rewizyjnych i spółdzielni. Szkolenie spełnia wymogi – szkolenia uzupełniającego dla lustratorów.

Zgłoszenia przyjmuje Zespół Lustracji i Doradztwa KRS – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Druk zgłoszenia


 

Szkolenie

Zmiana statutów spółdzielni mieszkaniowych

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 17 stycznia (środa), godz. 10:00 – 16:30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Program szkolenia:

 1. Charakter prawny statutu spółdzielni po nowelizacji ustawy,
 2. Statut spółdzielni, tryb rejestracji i ujawniania zmian,
 3. Obowiązek zmiany statutu – konsekwencje uchybienia terminowi,
 4. Zakres kognicji sądu rejestrowego – zaskarżanie postanowień, stosowanie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie postępowania przymuszającego z uwzględnieniem najnowszych pytań prawnych do Sądu Najwyższego,
 5. Aktualny charakter prawny członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej,
 6. Zasady przyjmowania i charakter tekstu jednolitego statutu a uchwała o zmianie,
 7. Wniosek o rejestrację zmian, elementy istotne, załączniki do wniosku, zasady wypełniania,
 8. Zmiany treści statutów wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560)
  1. Członkowie
   1. Uzyskanie członkostwa,
   2. Ustanie członkostwa, roszczenia,
   3. Kompetencje zarządu w zakresie przyjmowania członków,
   4. Nabywanie członkostwa w przypadku gdy prawo do lokalu przysługuje kilku osobom,
   5. Nowe zasady prowadzenia rejestru członków spółdzielni,
   6. Najemcy byłych mieszkań zakładowych jako członkowie spółdzielni,
   7. Obowiązki statutowe w świetle art. 353[1] kc,
   8. Zakres regulacji praw i obowiązków osób nie będących członkami spółdzielni.
  2. Walne zgromadzenie, zasady obradowania, dopuszczalność odesłania do regulaminu, zasady przyjmowania i udzielania pełnomocnictw, nowe obowiązki spółdzielni,
  3. Prawa do lokali – powstanie, ustanie, umowy o budowę lokali, wygaśnięcie prawa, wykonanie umowy o budowę lokalu,
  4. Fundusze własne po nowelizacji w treści statutu,
  5. Finansowanie nabycia prawa własności gruntów użytkowanych wieczyście,
  6. Rozliczenie z tytułu wygaśnięcia prawa lokatorskiego w sytuacji gdy lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu,
  7. Zasady rozliczeń i przeprowadzania przetargu na zbycie prawa, wpłata wartości rynkowej jako conditio iuris czynności prawnej,
  8. Zasady rozliczeń funduszu remontowego z właścicielami lokali,
  9. Zapisy fakultatywne – możliwość stosowania art. 266 kk na podstawie regulacji statutowych,
  10. Zasady udostępniania dokumentów, klauzula ochrony danych osobowych,
 9. Najczęstsze błędy w treści obecnie obowiązujących statutów,
 10. Proponowane brzmienie przykładowych zapisów statutu spółdzielni mieszkaniowej,
 11. Zmiany obowiązujących regulaminów – zakres, uprawnienia spółdzielni a uchwały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych,
 12. Wybrane problemy z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji ustawy,

 

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Zastępca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor  licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 17 stycznia


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczącej szkoleń, uprzejmie prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail spółdzielni, co pozwoli nam na szybkie przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25

 


 

Szkolenie

Zmiany w podatkach i rachunkowości, w tym Jednolity Plik Kontrolny, CIT, PIT i VAT

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 7 luty (środa), godz. 10:00 – 16:30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Program szkolenia:

A. Jednolity Plik Kontrolny
1. Kto składa JPK
2. Rodzaje JPK
3. JPK - jak się przygotować i o czym pamiętać
4. JPK -  skutki podatkowe
5. JPK VAT - zmiany struktury od 1.01.2018 r.
6. JPK VAT - wybrane problemy, w tym ewidencja faktur wystawionych do paragonu i paragonów
7. JPK VAT - procedura wysyłania
8. JPK - pozostałe struktury
9. Profil zaufany

B. CIT
1. Jednorazowa wartość transakcji a obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego i koszty podatkowe
2. Zmiana stawek podatkowych
3. Podatek u źródła – obowiązki płatnika  - zmiana od 12.08.2017 r.
4. Certyfikat rezydencji
5. Dokumentacja podatkowa w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi - podstawowe informacje i nowe obowiązki informacyjne
6. Jednorazowa amortyzacja – nowe przepisy od dnia 12.08.2017 r.
7. Przychody i koszty podatkowe - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

C. PIT - Płatnik
1. Zmiany w zakresie poboru zaliczek od przychodów z pracy
2. Przychody z pracy - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe

D. VAT
1. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane wykonane przez podwykonawcę - obowiązki podatkowe u wykonawcy i nabywcy usług
2. Odwrotne obciążenie - usługi budowlane - refakturowanie usług
3. Odwrotne obciążenie i WNT - moment odliczenia podatku naliczonego
4. Sankcje w VAT
5. Weryfikacja kontrahenta - dostawcy towarów czy usług
6. Podzielona płatność - projekt zmian w ustawie VAT
7. Projektowane zmiany - kasy rejestrujące
8. VAT - najnowsze orzecznictwo NSA i interpretacje podatkowe  oraz komunikaty MF

E. Ordynacja podatkowa i komunikaty MF
1. Zmiany w zakresie składania wniosków o interpretacje podatkowe
2. Ostrzeżenia MF przed optymalizacja podatkową

F. Rachunkowość
1. Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
2. Najważniejsze zmiany wynikające z "nowej" ustawy o biegłych rewidentach ....
3. Wybór firmy audytorskiej

G. Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
1. Członkowie, udziały, wpisowe, deklaracje członkowskie
2. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego - zmiana procedury
3. Fundusz remontowy po zmianach
4. Pełnomocnicy na WZ
5. Lustracja w SM - zmiany dotyczące lustratorów

H. Wybrane zagadnienia podatkowe w spółdzielniach mieszkaniowych
1. Roboty o charakterze  remontów finansowane z funduszu remontowego
2. Świadczenia z tytułu odpracowania zaległości
3. Opłata za lokale - czy w opłatach za lokale użytkowe uwzględnia się podatek VAT nie podlegający odliczeniu
4. Podatek naliczony VAT – struktura odliczenia w Sm
5. Stawki podatku VAT za lokale

I. Pozostałe zmiany i przydatne orzeczenia
1. Podatek od sprzedaży detalicznej
2. Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych - obowiązki wierzyciela

J. Projekt zmian PIT i CIT od 1.01.2018 r.

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Hrebin – ekonomistka, biegły rewident, doradca podatkowy, lustrator, autor artykułów w miesięczniku Rachunkowość, wieloletni wykładowca tematyki związanej z systemem podatkowym.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: 8 godzin dydaktycznych, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10%
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na szkolenie min. trzech uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie 7 luty


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 1 lutego 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczącej szkoleń, uprzejmie prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail spółdzielni, co pozwoli nam na szybkie przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25


 

Szkolenie

RODO dla Spółdzielni

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin 1: 7 luty (środa), godz. 10:00 – 16:00
termin 2: 21 luty (środa), godz. 10:00 – 16:00

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenie może być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Szkolenia przygotowane we współpracy z Instytutem Innowacyjności Polska poprowadzą specjaliści z kancelarii Wierzbicki – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Szkolenia zawierają elementy praktycznych warsztatów, w ramach których uczestnicy otrzymają:
- komplet materiałów szkoleniowych,
- link do rozporządzenia RODO,
- wzory wybranych procedur i dokumentów ułatwiających wdrożenie RODO,
- dostęp do e-learningu na okres 3 miesięcy,
- drobny poczęstunek w przerwach i obiad.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu to:
- cena podstawowa 500 zł od osoby – w przypadku zgłoszenia uczestnictwa jednej osoby
- 10% rabatu od ceny podstawowej - w przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu dwóch osób
- 25% rabatu od ceny podstawowej - w przypadku zgłoszenia udziału w szkoleniu trzech i więcej osób.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank PeKaO S.A.
64 1240 6247 1111 0000 4977 9727
z dopiskiem: szkolenie RODO


Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25, 22 596 45 26