Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Bieżąca działalność spółdzielni mieszkaniowych po nowelizacji przepisów

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 12 października (czwartek), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

1. Spółdzielnia mieszkaniowa i jej statut.
- charakter prawny;
- konsekwencje rejestracji;
- sprzeczności pomiędzy regulacjami statutu a innymi aktami wewnętrznymi;
- zasady interpretacji regulacji wewnętrznych, zakres swobody regulacji,
- zasady związania członków norami statutowymi i regulaminowymi,

2. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej
- członkostwo z mocy prawa, charakter prawny po zmianach ustawy,
- chwila powstania członkostwa – różnice z uwzględnieniem przysługującego tytułu prawnego do lokalu, małżonkowie,
- ustanie członkostwa z mocy prawa,
- udziały i wpisowe po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

3. Walne Zgromadzenie jako najwyższy organ Spółdzielni:
• Zasady zwoływania i obradowania;
- obliczanie terminów przy zwoływaniu walnego,
- obliczanie głosów na walnym zgromadzeniu
- błędy w zwołaniu – konsekwencje dla ważności podjętych uchwał
- najczęstsze przyczyny skutecznego zaskarżania uchwał
• Kompetencje ustawowe oraz tryb podejmowania uchwał;
- uchwały wykraczające poza kompetencje – skutki
- organizacja obrad
• Charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia.

4. Rada Nadzorcza w strukturze organów samorządowych:
• Zakres działania i kompetencje;
• Regulaminy a delegacja statutowa;
• Funkcje kontrolno-nadzorcze, normatywne i zarządcze,
• Zakres kompetencji rady w stosunku do kompetencji zarządu,
• Odpowiedzialność karna i cywilna
• Kwestionowanie uchwał rady w postępowaniu sądowym i wewnątrzspółdzielczym,

5. Zarząd jako organ zarządzający i reprezentujący spółdzielnię na zewnątrz:
• Struktura i uprawnienia Zarządu spółdzielni mieszkaniowej.
• Odpowiedzialność karna i cywilna
• Zasady reprezentacji spółdzielni
• Ograniczenia w wykonywaniu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w nieruchomościach wspólnych,

6. Aktualne orzecznictwo w zakresie omawianych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Z-ca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca  tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor  licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10 %
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na jedne szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie 12 października


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 9 października 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25.