Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

termin: 17 października (wtorek), godz. 10.00 – 16.30
miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Ramowy program szkolenia:

 • Nowe regulacje nabycia członkostwa – członkostwo z mocy prawa, chwila powstania członkostwa, małżonkowie, najemcy członkami spółdzielni,
 • Ustanie członkostwa z mocy prawa,
 • Pełnomocnicy na Walnym Zgromadzeniu – regulacje szczegółowe dla spółdzielni mieszkaniowych,
 • Umowy o ustanowienie prawa – lokatorskie, odrębna własność, ekspektatywa,
 • Sądowe wygaszanie praw lokatorskich - zasady,
 • Rozliczenia po wygaśnięciu prawa lokatorskiego,
 • Zarząd nieruchomością wspólną, nowe regulacje w zakresie podejmowania decyzji, demokratyzacja czy paraliż i ubezwłasnowolnienie spółdzielni?
 • Wspólnota mieszkaniowa w zasobie spółdzielni, przesłanki powstania, zasady głosowania, wymagana większość, możliwość stosowania głosowania 1 właściciel 1 głos, uzupełnianie głosów „obiegiem”,
 • Rozliczenie z właścicielami funduszu remontowego,
 • Zasady dalszego korzystania z nieruchomości spółdzielni,
 • Rozliczenie i zwrot funduszu udziałowego,
 • Powstanie wspólnoty a podział spółdzielni, podobieństwa i różnice,
 • Stosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po wyodrębnieniu wszystkich lokali,
 • Zasady nabywania własności przez byłych najemców mieszkań zakładowych,
 • Roszczenie o przywrócenie prawa do lokalu,
 • Nowe uprawnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, kontrola, lustracja,
 • Zasady stosowania nowych przepisów do istniejących stanów faktycznych – normy międzyczasowe,
 • Obowiązek zmiany statutów, konsekwencje uchybienia terminowi,

Szkolenie poprowadzi mec. Grzegorz Abramek – radca prawny, Z-ca Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, lustrator, wykładowca  tematyki związanej z prawem spółdzielczym. Autor  licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 400 zł* brutto i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 10 %
5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),
5% - za zgłoszenie na jedne szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni.


Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

Krajowa Rada Spółdzielcza
Bank Spółdzielczy w Raszynie
56 8004 0002 2001 0012 0711 0001
z dopiskiem: szkolenie 17 października

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 12 października 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 43 21 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 827 45 25.