Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie na uzyskanie uprawnień lustracyjnych

Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzi nabór na szkolenie na szkolenie dla kandydatów na lustratorów.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Krajowej Radzie Spółdzielczej przy ul. Jasnej 1 w następujących planowanych terminach:
13 – 15.10.2017 r. – I moduł;
27 – 29.10.2017 r. – II moduł;
17 – 19.11.2017 r. – III moduł (19.11.2017 r. – test egzaminacyjny).

Koszt szkolenia to kwota 3.100,- (słownie: trzy tysiące sto złotych). Kwota ta obejmuje koszty szkolenia, materiałów dydaktycznych, egzamin, serwis kawowy, lunch.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Lustracji i Doradztwa pod nr 22/827 43 22, 22/59 64 525.

Druk zgłoszenia uczestnictwa