Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Szkolenie

 

Odpowiedzialność członków organów spółdzielni

- rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych.

 

organizowane w ramach akredytacji KO.ADM.II-KB-4962/1/07

 

termin: 16 marca (czwartek), godz. 10.00 - 16.30

miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Jasna 1 (siedziba KRS)

 

Szkolenia mogą być traktowane jako szkolenia uzupełniające dla lustratorów w trybie Uchwały nr 11 z 2012 r. ze zmianami Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Ramowy program szkolenia:

 

I. Odpowiedzialność organów spółdzielni oraz członków tych organów: Rodzaje odpowiedzialności na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze: karna (art. 267 b.c.d. ustawy prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982, DzU. 21 j.t.), cywilna (art. 58 ustawy prawo spółdzielcze Ustawa z dnia 16 września 1982, DzU. 21 j.t.)

  • odpowiedzialność członków zarządu,
  • odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej.
  1. Przesłanki zaistnienia odpowiedzialności cywilnej.
  2. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
  3. Skutki nie złożenia sprawozdania finansowego
  4. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 21 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze.
  5. Odpowiedzialność z ustawy o ochronie danych osobowych
  6. Odpowiedzialność szczególna dla spółdzielni mieszkaniowych z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 j.t. z późn. zm.) – art. 273 , 274 usm.

II Omówienie projektów ustaw spółdzielczych: Senacki projekt do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Projekt poselski do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

III Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze (ministerialne).

 

 

 

Szkolenie poprowadzi mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska – prawnik, lustrator, wykładowca  tematyki związanej z prawem spółdzielczym i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa spółdzielczego i problemów stosowania go w praktyce.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi  400 zł* brutto  i obejmuje: zajęcia dydaktyczne, komplet materiałów szkoleniowych  i pomocniczych, konsultacje poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

*Możliwe do uzyskania rabaty –  max 15%

5% - za opłacone w terminie składki na Krajową Radę Spółdzielczą (konieczność przesłania kopii terminowej wpłaty składki),

5% - za zgłoszenie na szkolenie więcej niż dwóch uczestników z jednej spółdzielni,

5% - za polecenie innej spółdzielni, która dotychczas nie brała udziału w szkoleniu z danej tematyki.

 

Wpłaty prosimy dokonać na nasze  konto:

 

Krajowa Rada Spółdzielcza

Bank Spółdzielczy w Raszynie

56 8004 0002 2001 0012 0711 0001

z dopiskiem : szkolenie 16 marca

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Zgłoszenia na wyżej załączonym druku należy przesłać do dnia 9 marca 2017 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub faksem pod nr 22 827 15 29 dołączając kopię przelewu. Faktury VAT prześlemy pocztą. Pisemną rezygnację przyjmujemy na siedem dni przed terminem szkolenia i zwracamy przelaną kwotę. Po tym terminie zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

 

Zapraszamy do zapisania się na NEWSLETTER, dzięki czemu będziecie Państwo otrzymywać bieżące informacje na temat szkoleń. Zapisy na stronie www.krs.org.pl w zakładce szkolenia.

 

W związku z aktualizacją bazy danych dotyczącej szkoleń, uprzejmie prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail spółdzielni, co pozwoli nam na szybkie przekazywanie informacji o dostępnych szkoleniach.

 

Kontakt z zespołem do spraw szkoleń w Krajowej Radzie Spółdzielczej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel.  22 827 45 25,  faks 22 827 15 29.