Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Tematyka szkoleń w 2016 i 2017 roku:

 • Odpowiedzialność członków organów spółdzielni - rodzaje odpowiedzialności i sankcje. Projekty ustaw spółdzielczych. - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Kalkulacja i rozliczenie kosztów dostawy mediów w świetle dyrektywy Unii Europejskiej i najnowszych orzeczeń sądowych. - Helena Pośpieszyńska  
 • Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych z uwzględnieniem stanowiska Krajowego Standardu Rachunkowości. Ustalenie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. - Ewa Hrebin
 • Zmiany w podatkach i rachunkowości, Jednolity Plik Kontrolny, Ordynacja Podatkowa, CIT, PIT i VAT. - Ewa Hrebin
 • Wybrane zagadnienia członkowsko-samorządowe w spółdzielniach mieszkaniowych. -  mec. Grzegorz Abramek
 • Zmiany w prawie pracy oraz systemie ubezpieczeń społecznych w 2017 r. -  mec. Dariusz Socha 
 • Nowe zasady prowadzenia windykacji i egzekucji - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej i ich zmiany w spółdzielni mieszkaniowej – praktyka działania. (Dotyczy:zmian w ustawie o rachunkowości i potrzeby ich uwzględnienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2016. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20.10.2015 r. ogłoszone Komunikatem nr 3 Ministra Finansów oraz zmian przepisów podatkowych w tym jednolity plik kontrolny). - Zofia Rogóż, Ewa Hrebin
 • Ochrona danych osobowych. Zmiany i praktyczne wskazówki - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Prawne aspekty funkcjonowania Spółdzielczych Grup Producentów Rolnych oraz lustracja spółdzielni. Nowe Zasady tworzenia i działania GPR oraz wsparcia z PROW i RPO - Rafał Płoski, Marcin Martynowski
 • Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowych w 2017 r. - mec. Grzegorz Abramek
 • Walne Zgromadzenie w spółdzielni - aspekty teoretyczne i praktyczne - mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska
 • Finansowa odpowiedzialność członków organów statutowych spółdzielni - Helena Pośpieszyńska 
 • Zarządzanie nieruchomościami przez spółdzielnie - mec. Grzegorz Abramek