Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

W tym roku prace konkursowe można było składać w okresie od 1 maja 2018 r. do 15 maja 2019 r. Z nadesłanych 10 prac (w tym 3 badawcze i 7 licencjackich), wszystkie zakwalifikowano do Konkursu. Dwie prace miały charakter ogólno-spółdzielczy, pozostałe traktowały o spółdzielczości mieszkaniowej, bankowej, gminnej „SCH” oraz rolniczej (w tym 4 prace dotyczyły spółdzielczości mleczarskiej).

Lista laureatów XV edycji Konkursu

1) w kategorii prac badawczych:

Nagroda I Stopnia
dr hab. Aneta Suchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę badawczą: Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland (Prawne aspekty zakładania i organizowania spółdzielni rolniczych w Polsce)

Nagroda II Stopnia
- dr Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za cykl 3 artykułów: Potencjał przedsiębiorczości społecznej w turystyce; Social entrepreneurship and its significance for contemporary rural areas (Przedsiębiorczość społeczna i jej znaczenie dla współczesnej wsi); Social entrepreneurship vs free market. Typology (of lack) of cooperation between social economy entities and enterprises (Przedsiębiorczość społeczna kontra wolny rynek. Typologia (braku) współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami)

Wyróżnienie
dr Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, za artykuł: Legal regulation of auditing associations of cooperatives – selected aspects (Prawne uregulowania spółdzielczych związków rewizyjnych – wybrane aspekty)

2) w kategorii prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych:

Nagroda I Stopnia
Michał Marciniak, Uniwersytet Rzeszowski, za pracę licencjacką pt. Historia powstania oraz możliwości rozwoju Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bukowsku

Nagroda II Stopnia
Natalia Franas, Uniwersytet Łódzki, za pracę licencjacką pt. Rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych

5 równorzędnych Wyróżnień:
- Joanna Maria Tobijas, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę licencjacką pt. Ocena sytuacji finansowej wybranych spółdzielni mleczarskich
- Patrycja Harasim, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w latach 2013-2016
- Milena Chebdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie w latach 2013-2016
- Mateusz Gesek, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, za pracę licencjacką pt. Analiza płynności finansowej i rentowności Spółdzielni Mleczarskiej Ryki w latach 2013-2016
- Olga Anna Gruszczyńska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, za pracę licencjacką pt. Analiza finansowa Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie a sektor bankowości spółdzielczej
Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w dniu 3 lipca 2019 r.

Protokół Komisji konkursowej