Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Komisje problemowe KRS


Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. powołało następujące Komisje problemowe Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej - stosownie do postanowień §7 ust.2 pkt 13 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej. Pierwsze - w nowej kadencji Zgromadzenia Ogólnego KRS - posiedzenia Komisji Problemowych odbędą się w pierwszym kwartale 2017 r. Na posiedzeniach tych dokonany zostanie wybór Prezydiów poszczególnych Komisji.

 

1. Komisja Spółdzielczości Rolniczej

przewodniczący:

zastępca:

sekretarz:


2. Komisja Spółdzielczości Pracy

 

3. Komisja Spółdzielczości Konsumentów

 

4. Komisja Spółdzielczości Mieszkaniowej


5. Komisja Finansów Spółdzielczych

 

6. Komisja Lustracji


7. Komisja Samorządu Spółdzielczego i Promocji