Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

 

Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Krajowej Rady Spółdzielczej. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie Ogólne - maksymalnie: 13 osób. Jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu.

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 10 stycznia 2017 r. na podstawie §7 ust.2 pkt.11  Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r. Nr 7, poz.86) wybrało w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną w składzie:

 

 1. Bartkowski Tadeusz - spółdzielczość pracy
 2. Biniek Włodzimierz - spółdzielczość rzemieślnicza
 3. Czaplejewicz Janusz Bogdan - "Samopomoc Chłopska"
 4. Dąbrowski Mieczysław - "Społem"
 5. Huzior Piotr - Banki Spółdzielcze
 6. Jędraszek Teresa - spółdzielczość mleczarska
 7. Klonowski Leszek - spółdzielnie mieszkaniowe
 8. Kobierski Jarosław - spółdzielnie Kółek Rolniczych
 9. Kwiatoń Krzysztof - spółdzielcze Grupy Producentów Rolnych
 10. Matusiak Rafał - SKOK
 11. Stec Stanisław - RSP
 12. Waśko Łucjan - spółdzielczość ogrodnicza
 13. Włostowski Jan - "Cepelia"


Prezydium Komisji wyłonione zostanie na pierwszym posiedzeniu, w pierwszym kwartale 2017 r.