Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jak co roku jest okazją do uhonorowania liderów ruchu spółdzielczego statuetkami konkursowymi. Kapituła Nagród Krajowej Rady Spółdzielczej przyznaje kilka wyróżnień, będących wyrazem docenienia zasług konkursowych laureatów na rozmaitych polach spółdzielczej działalności. Zachęcamy spółdzielnie do udziału w Konkursie, którego zasady zawarte zostały zawarte w Regulaminie zatwierdzonym Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie wyróżnienia spółdzielczego – wnioseknagr.pdf
Uchwała ZO KRS o zatwierdzeniu regulaminu – uchwalaregulami.pdf
Regulamin przyznawania Lidera Spóldzielczości Polskiej – regulaminagrod.pdf

teczakwiecien2019konk