Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

W 2012 roku wysiłki Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i innych ogólnoświatowych i regionalnych oraz branżowych organizacji spółdzielczych skupiają się na różnorodnych inicjatywach związanych z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Zapomina się jednak nieraz co będzie po tym roku – zarówno pod względem programu działań, jak i możliwości tych działań, tym bardziej, że coraz poważniej myśli się o kontynuacji Roku w postaci Międzynarodowej Dekady Spółdzielczej (formułę taką również przewiduje statut ONZ).

 

Z drugiej strony MZS nadal przeżywa problemy finansowe, niedostateczne są wpływy ze składek członkowskich, niezbędna jest redukcja wydatków(czego wynikiem jest stopniowa likwidacja dotychczasowego biura w Genewie) i większa efektywność działań. Dlatego Dyrektor Generalny MZS w dniu 13 kwietnia 2012 r. rozpoczął wśród organizacji członkowskich proces konsultacji w sprawach niezbędnych zmian systemu naliczania składek, statusu prawnego oraz planu strategicznego. Warto by zapoznali się z tym polscy spółdzielcy reprezentowani w MZS przez pięć ogólnokrajowych organizacji – KRS, KZRSS „Społem”, ZLSP, ZRSM RP i KSKOK.


 

 Posłanie Dyrektora Generalnego MZS do organizacji członkowskich

 

Podczas Zgromadzenia ogólnego w Cancun w zeszłym roku, powołana została Grupa Robocza ds. Planowania na okres po Międzynarodowym Roku Spółdzielczym 2012 (MRS 2012) z mandatem, który obejmuje:

  • Opracowanie planu strategicznego, który będzie obowiązywał po 1 stycznia 2013 r., kiedy to obecny plan wygasa;
  • Przeanalizowanie obecnej formuły naliczania składek członkowskich i zalecenie niezbędnych poprawek;
  • Znalezienie formy statusu prawnego dla MZS w związku z planowanym przeniesieniem jego siedziby do Belgii w 2013 r.

Grupa robocza rozpoczęła proces konsultacji wśród członków, regionów i organizacji sektorowych i oczekuje opinii ze strony ich wszystkich. Obecnie poszukujemy rekomendacji w zakresie formuły naliczania składek, kategorii członkostwa i statusu prawnego MZS. W niedalekiej przyszłości prosić będziemy o opinie w zakresie Planu Strategicznego na okres po MRS 2012.

 

Formuła naliczania składek członkowskich
 

W 2008 roku członkowie MZS przyjęli zupełnie nowy sposób naliczania składek. Nowy system stworzył skonsolidowana składkę członkowską uprawniająca do działalności w organizacjach ogólnoświatowej, regionalnych i sektorowych. W systemie tym pierwotnym wyznacznikiem kwoty, jaką dana organizacja członkowska winna wpłacić, jest liczba indywidualnych członków, jaką ona reprezentuje. Formuła ta bierze również pod uwagę poziom gospodarczy kraju, z którego jest dana organizacja członkowska, określony przez wskaźniki Banku Światowego.

 

Informację dla członków opisującą zasady naliczania składek członkowskich można znaleźć pod linkiem http://www.2012.coop/en/basics/member-briefings . Odpowiednie fragmenty Statutu MZS opisujące szczegółowo  tę formułę są do znalezienia pod adresem http://www.2012.coop/en/basics/ica-rules-bye-laws.

 

Gdy członkowie przyjmowali nową formułę, zadecydowali, że będzie ona analizowana co cztery lata, a indywidualne dane dotyczące członkowstwa użyte do naliczenia składek danej organizacji będą odświeżane również co cztery lata. Rok 2012 jest rokiem zakończenia pierwszego okresu 4-letniego i zwracamy się obecnie do naszych organizacji członkowskich o ich sugestie dotyczące systemu i o zaktualizowanie danych o ich członkach.