Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Najważniejsze ogólnopolskie związki spółdzielcze oraz Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzą aktywną działalność międzynarodową, m.in poprzez przynależność do europejskich i światowych organizacji spółdzielczych. Członkostwo w nich ułatwia nawiązywanie kontaktów z federacjami spółdzielczymi innych krajów, wymianę doświadczeń, dostęp do projektów międzynarodowych i szkoleń. Wybór polskich przedstawicieli do najwyższych organów kierowniczych tych organizacji jest dowodem uznania, jakim cieszy się polska spółdzielczość na świecie.

Krajowa Rada Spółdzielcza od samego początku swego istnienia jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (MZS), największej i najstarszej na świecie organizacji pozarządowej reprezentującej ponad miliard spółdzielców ze wszystkich kontynentów. Członkostwo w Związku KRS przejęła po swej poprzedniczce - Naczelnej Radzie Spółdzielczej, należącej do MZS od początku lat 70. zeszłego wieku. W 1972 r. NRS była gospodarzem XV Kongresu MZS w Warszawie, zaś w 2004 r. KRS gościła Zgromadzenie Europejskie MZS, również w Warszawie. Członkiem Rady Europejskiej MZS był przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski.

KRS brała udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACE), który w 2006 r., połączył się z Regionem Europejskim MZS, tworząc nową europejską organizację spółdzielczą Cooperatives Europe. KRS była jednym z jej założycieli, zaś prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski wybrany został do Rady Cooperatives Europe. Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego organizacji na Malcie w 2017 r. do Rady wybrany został prezes Zarządu KRS Mieczysław Grodzki. W 2014 r. KRS gościła w Warszawie Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe.

KRS reprezentuje polskie spółdzielnie branż rolniczych w Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej MZS (ICAO) - w marcu 2009 r. zorganizowała wspólnie z tą organizacją konferencję w Krakowie nt. „Wyzwania i szanse dla spółdzielni rolniczych krajów przeżywających transformację”. Przedstawiciele KRS zasiadają w Komitecie Wykonawczym ICAO. KRS współpracuje także z Generalną Konfederacją Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA). Desygnowała swoich przedstawicieli do pracy w grupach roboczych ds. owoców i warzyw oraz mleka prowadzonych przez tę organizację wspólnie z Komitetem Rolniczych Organizacji Zawodowych przy UE (COPA), a delegacje KRS uczestniczyły w kongresach Rolnictwa Europejskiego oraz w jej innych pracach.

 

 Mieczysław Grodzki w Radzie Cooperatives Europe

W dniu 27 kwietnia 2017 r. na Malcie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, najważniejszej europejskiej organizacji spółdzielczej, pełniącej zarazem funkcję Regionu Europejskiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (MZS).

 

 Malta 2017 2   Malta 2017

 Skład Rady Cooperatives Europe

Prezydent: Jean-Louis Bancel, długoletni przewodniczący wielkiego francuskiego banku spółdzielczego Crédit Coopératif, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Bankowości Spółdzielczej ICBA, członek Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego

Członkowie:

 1. Pernilla Bonde (Szwecja),
 2. Vanya Boyuklieva (Bułgaria),
 3. Rostislav Dvořak (Czechy),
 4. William Janssens (Belgia),
 5. Dirk Lehnhoff (Niemcy – dotychczasowy prezydent),
 6. Stefania Marcone (Włochy),
 7. Mieczysław Grodzki (Polska),
 8. Ed Mayo (Wielka Brytania),
 9. Caroline Naett (Francja),
 10. Ünal Örnek (Turcja),
 11. Anu Puusa (Finlandia),
 12. Malena Riudavets (Hiszpania),
 13. Susanne Westhausen (Dania).

Zgromadzenie, zgodnie ze statutem, ratyfikowało również czterech dodatkowych członków Rady nominowanych przez europejskie spółdzielcze organizacje branżowe. Są to:

 1. Massimo Bongiovanni (Eurocoop – spółdzielczość spożywców),
 2. Giuseppe Guerini (CECOP-CICOPA Europe – spółdzielczość pracy),
 3. Christiana Pèes (COGECA – spółdzielczość rolnicza),
 4. Etienne Pflimlin (EACB – bankowość spółdzielcza).

Wybrano też członków Europejskiego Komitetu Audytu i Kontroli, pełniącego w Cooperatives Europe funkcję komisji rewizyjnej. Zostali nimi ponownie Matthieu Vanhove (Belgia) i Niklas Widebeck (Szwecja).